FACSIMILE

1867. Okt. 17

Kedves Atyám!

Mamától, Ilonától1 és tőled kaptam az utóbbi napokban leveleket, s ezek a levelek nekem nemcsak örömöt szereznek; de még hasznosak is - a levélhordó 7 óra elött köszönt be azokkal hozzám s ha így álomból felver mesés gyorsasággal öltözöm, hogy e sorokat egész kényelemmel élvezhessem - kérlek tehát költsetek föl mennél gyakrabban!

Az üdvözleteket Bunsennal2 az ebédnél szoktam közölni, - ilyenkor ő fülét ránczigálja, feláll a közben köszönő szózatot morog; természetesen én is fölállok, az asztal fölött mosolyogva egymás felé hajlunk, s mikor veszély nélkül tovább hajolni már nem lehet, nehány pillanatig beszédre várva szembe nézzük egymást - s rendesen szó nélkül nagy lassusággal ismét leülünk. - Kirchhoff3, Wangerow4, Bluntschli5 és Welkernél6 voltam - ez urak nagyon szívesen fogadtak s üdvözölnek. - Jobban állottam meg a sarat e látogatásoknál, mint reménylettem volna, Wangerownál különösen jól éreztem magamat s örömmel fogadtam felszólítását, hogy látogassam meg mennél többször. - Az öreg Welker ma délután hozzám jött, együtt mentünk sétálni s meghitt holnap estére - kezdek ismerkedni s otthonias lenni.

A két magyar Bozóky7 és Sághy8 tegnapelőtt állított be hozzám s egy rövid de velős mondokában előadva missiójukat, kifejezték irántami mély hódoló tiszteletüket. - Nagyon derék, becsületes embernek tartom őket s igazán örömmel vezettem körül a városban s kerestem velök lakást. - Ma elmentem Bozókyhoz s ő hogy illőleg fogadjon, folyvást rakta a fát a kályhába és égette a "Franciskerl"9-eket annyira, hogy kénytelen voltam sétát proponálni, mit ők elfogadtak - s azután Wangerow előadására mentünk. - Magam s az ő nevükben kérlek, küldj újságot; mert türelmetlenül várjuk. - Welkernek a falu jegyzője10 német fordítását igértem lehetőleg rövid idő alatt - e kéréssel is hozzád fordulok. - Ha még valamit kívánnom szabad, úgy azok photographiák.

Kezeidet csókolja hálás fiad

ELoránd


1 Ilona - Eötvös József leánya

2 Bunsen, Robert Wilhelm (1811-1899) - német kémikus, Heidelbergben egyetemi tanár

3 Kirchhoff, Gustav Robert (1824-1887) - német fizikus, Heidelbergben egyetemi tanár Eötvös József 1867-ben a ragazi nyaralása alkalmából ismerkedett meg Bunsennal és Kirchhoff-fal.

4 Wangerow - Heidelbergben egyetemi tanár

5 Bluntschli, Johann Kaspar (1808-1881) - német jogtudós, majd Heidelbergben egyetemi tanár. Politikai
szereplésében a liberális törekvéseket támogatta.

6 Welcker, Karl Theodor (1790-1881) - német jogtudós és politikus, a szabadelvű irány híve, emiatt tanári
székétől többször felfüggesztették

7 Bozóky Alajos (1842-1919) - jogtudós

8 Sághy Gyula (1844-1916) - jogtudós, a Pázmány Péter Tudományegyetem tanára 1870-től

9 Franciskerl ("Ferencfickó") - vicclap

10 A falu jegyzője - Eötvös József regényét Majláth János fordította le németre. Megjelent Budapesten 1846-ban

Apja válaszlevele: 21/10. 867 keltezéssel íródott.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra