FACSIMILE

1867. Nov. 5

Kedves atyám!

Talán nagyon is pontosan nem tartottam meg az 1 heti időközt, melyet a levélirás, napjáúl kitűztem. - Az ok talán az idő hiánya, más részt talán a híuság nem rosz levelet írni; végre a vágy, hogy leveleim mulatságossága által annyira megörvendeztesselek, mint ti megörvendeztettek leveleitekkel. - Leveledet tegnapelött kaptam meg - nagyon hálás vagyok érte, s tanácsaidat követni fogom.

- De a jó levél irásra különös talentum s még ha az volna is, különös idő szükséges - én ezekkel nem rendelkezem. - A mi az időt illeti e nehány sort is csak azon nehány percz alatt firkálom, mialatt egy Magyarországi Dr. Wolff egy kénsavas Barium csapadékot át filtrál - mert ha e Herkulesi munkájával készen van, értem jön s elmegyünk a Chemische Verein1 ülésébe. - Mi ez a "Chemische Verein" nem igen tudom, eddigelé nem voltam még ülésein.

Óráim nagyon kellemesen folynak s ám bár a munka roppant sok, megerőltetésről szó sincs. - Teszi ezt a munka változatossága, ha a laboratoriumban a sok állástól efáradtam, valami mathematicus előadásban kipihenhetem magamat, s ha már sok lesz az ülés, újra állhatok a (laboratoriumban) a retorták előtt. - A mi a legfáradságosabb az az előadások kidolgozása esténként; de van pihenési mód e fáradság ellen is s az az ágy.

A Lloyd2-ot meg kaptam, beszédednek3 nagyon megörültem; most már a Magyarság olvassa.

Mamáék úgy hiszem már leköltöztek4, levelem talán együtt talál, ha igen gondoljátok h. van még egy hatodik, a ki ámbár a távolban van, szokása szerint ott is hallgat, vagy ha szól úgy unalmasan szól; hosszas csend után legfeljebb annyit:

Jó éjszakát

E. Loránd


1 Chemische Verein - Kémikus Egyesület

2 Lloyd - Pester Lloyd, Budapesten Falk Miksa szerkesztésében megjelenő német nyelvű politikai napilap

3 beszédednek - katolikus autonómia, nevelési egyletek, gimnáziumi rendszer témában tartott beszédek

4 leköltöztek - a Svábbegyről, hol Eötvös Józsefnek nyaralója volt


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra