FACSIMILE

1867. Nov. 21

Kedves atyám!

Úgy hiszem van már egy hete mióta utolszor írtam, talán több is; időm nagy gyorsasággal múlik, de reménylem nem hasztalanúl. - Mulatságos "Memoires"-okat életmódomról írni nem lehetne; mert a hol a napi fő esemény abban összpontosul, hogy egy tisztességes portió csapadékot lefiltráltam, ott regényesség, kalandosságról szó sem lehet. - De ha kalandokkal nem is dicsekedhetem, örömmel sorolhatom elő azt a sok reális élvezetet mely előttem itt nyitva áll. - Néha sok is van a jóból - tegnap este példáúl legalább háromfelé szerettem volna lenni - egy concert csábitott a "Harmonie" ba, egy felolvasás Schiller fölött a "Museum" ba, és a chemischer Verein ülése bölcs férfiak körébe, a sörös kancsó mellé. - E sok mulatság közül a felolvasást választottam - Dr Grün ki minden kedden tartja felolvasásait az öreg Welkernek jó barátja - ez utóbbi figyelmeztetett, s ez által nagy élvezetet szerzett.

Sört ma ittam Heidelbergben először, a "Fauler Pelz"1-ben voltam, többre két pohárnál azonban nem vittem, szomszédjaim magasztos példájának daczára; külömben a lumpoló német nagyon tisztességes valami s minden előleges ellenszenvem daczára kezdem a Burschokat2 tisztelni - a legudvariasabb emberek az egyetemen.

Előadásaim közül legmulatságosabb Bunsennak nem épen remek előadása; szép mikor az öreg türelmetlenül az órára kacsintgat, azután fejét vakarja, fülét ránczigálja s végre oda megy az ölnél magasabb szénsav süritő szivattyúhoz s mondja "Um eine kleine Masse Kohlensäüre comprimieren zu können, bediene ich mich diesen kleinen Apparates, ich kann durch dasselbe einen kleinen Druck von 36 Atmosphären hervorbringen. Dasselbe besteht aus einem kleinen Schwungrade3 etc etc" s tovább beszél - mindig kicsinylőleg. Ma az Atomtheoriáról következőleg nyilatkozott "um Verbindungs Gesetze erklären zu können, bediene ich mich dieser kleinen Hypothese"4. - Épen felém nézett s nagyon küzdenem kellett a nevetéssel - efféle anecdotát az ő ismeretes "Klein" kifejezésével százat mesélhetnék - majd elöbb, utóbb szóval.

Addig jó éjszakát kíván hálás fiad.

Loránd

Csókolom mamáékat.


1 Fauler Pelz-Naplopó-nak nevezett kiskocsma

2 Bursch - fiatalember, fickó; Burschenschaft - német főiskolákon a diáktársaságok neve. Eleinte haladó szelleműek voltak, a német egység megteremtéséért szálltak síkra, később - a XIX. sz. második felében - már csak mulatozásaikról, garázdálkodásaikról voltak ismertek.

3 hogy egy kis tömegű szénsavat összenyomni lehessen, felhasználom ezt a kis gépet, így tudok kis nyomás segítségével 36 Atm-t előállítani. A gép pedig áll egy kis lendítőkerékből stb.

4 hogy a kapcsolódási törvényeket magyarázni lehessen, felhasználom ezt a kis hipotézist

Apja válaszlevele: 1867. 2/XlI. keltezéssel íródott.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra