FACSIMILE

1867, Dec 9

Kedves atyám!

A ki Heidelberget ma látta nem feledi el egy hamar. - Lábnyi magas csikorgó hó, a legszebb kék ég s most este gyönyörű holdvilág; - 7 óra után a museumba készültem; de nem állhattam ellent s felmentem a várba; ott a terasse-on hidegtől vaczogva gyönyörködtem a csillogó Neckar1 és partjaiban; s aztán gyorsabban, mint kényelmesen, lábaimon legkevesebbet lebukdácsoltam a városba - s épen a "Renan"2 okkal találkoztam, kik tizenkét szánkón, mindegyiken 4 fáklyával végig csörtettek az Anlage-n - nagyrészt részeg állapotban.

Tegnap Kalsruhe3 ban voltam, s ott Genovevát4 hallottam - Schumannak még Wagnernél is Wagnerebb operája ez, nekem nagyon tetszett. - Az ide való publicum szereti ezt a zenét és minden Heidelbergi susztergyerek Lohengrint, Tannhäüsert fütyűl5, egy hatalmas argumentum a jövő zenéje mellett.

Most kaptam meg Jolán6 levelét és várva várt beszédedet - az ide való újságok már tegnap megemlítették, s ma már ismerőseim nagyrésze kérdezősködött utána.

A filtráláshoz úgy hittem nagy türelem szükséges; de ha elgondolom a ti munkátokat szinte megijedek s kételkedem, hogy a türelemnek oly nagy fokával rendelkezni tudnék.

- Az öreg Welker beteg volt, most már jobban van, betegsége alatt elolvasta a falu jegyzőjét, s nagy érdekkel kérdezett egyet, mást a viszonyokról melyek alatt írtad. - Nagyon örülnék ha a gondolatokat és költeményeidet elküldenéd - többi munkáid meg vannak a Museum Könyvtárában.

A museum pompás hely - Kellemes helyiség és gyönyörű könyvtár, a ki valami könyvet, mely nincs meg olvasni kiván az a nyitott Desiderium Buch ba bejegyzi, s egy, két hét múlva megkapja. - Ma Schiller felett előadás van, oda megyek. - Kérlek köszöntsd nevemben Dénes Trefort7 bácsit ha Pesten van Pablót - s mamáékat. - Míg te fáradsz az alatt nem henyél szerető fiad sem

ELoránd


1 Neckar - a Rajna jobboldali mellékfolyója, mely átfolyik Heidelbergen

2 Renan - "futók" rennen = futni, télköszöntő népszokás

3 Kalsruhe - a Baden nagyhercegség fővárosa, Heidelbergtől kb. 45 km-re délre, iskolaváros, jelentős iparral

4 Schumann, (1810-1856) - német zeneszerző
Genoveva operája a zenekritikusok szerint gyenge mű, előadása több helyen megbukott

5 ezekre a sorokra utal Eötvös József a 867.12.24-i válaszlevelében [1.]-ben 31-32. oldal - "Én a politikában valóságos Zukunftmuzsikus (a jövő muzsikusa) vagyok, ki egész életemen át oly dallamokat énekeltem, melyeket húsz évvel később minden suszter-gyerek fütyül, de melyeket akkor senki érteni nem akart" - ti. emancipáció törvény

6 Jolán, Jolánta - Eötvös József leánya

7 Trefort Dénes - valószinüleg Trefort Ágoston testvére, aki jó barátja E. Józsefnek. E.J. neje testvére T.Á. feleségének

Apja válaszlevele: 24/XlI. 867. keltezéssel íródott.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra