FACSIMILE

1867, Dec 30

Kedves atyám!

A régi év vége felé jár s általánosan kivánjuk legyen a jövő jobb az elmúltnál - pedig a mult év nem volt épen nagyon rosz.

Én ez évben értem el legforróbb vágyamat; itt vagyok Heidelbergben a legszebb vidék közepett s mert az elmúlt három hónapon át (nyugodtan mondhatom) tanultam megelégedetten - sétáimon vagy ha este a várudvarba megyek oly élvezet ragad el, melynél édesebb még az álom vagy az emlék sem lehet.

És ez évben te is elérted czélodat, a miért egész életedben fáradtál a nemzetnek alkotmányt szerezni, s így azon állapotba helyezni melyben a haladásra képes lesz, annak teljesülése az 1867iki év eseményei közé tartozik.

Hanem azért legyen a jövő év mégis jobb az elmúltnál!

Levelemet félbeszakitottam, mert a photographiák megérkeztéről kaptam értesitést - elszaladtam értök s mikor hazajöttem leveledet találtam asztalomon - mindennek nagyon örültem.

Sándor1 is megérkezett eközben, kit a szánkázás élvezetével csaltam ide s most az ő nevébben is kivánok boldog új évet.

Bocsáss meg ha végzem soraimat; tudositottak hogy egészséges vagyok és a szerencse kivánatokat még sem birták kellőleg kifejezni.

Szerető fiad

ELoránd

31. Dec. Levelem iróasztalomon töltötte az éjet - most tehát megtoldom új köszönetekkel - Sándorral egyetemben soká törtük fejünket, mi alakban köszönjem meg a sok pénzt - szebbet nem találtunk mint hogy egyszerűen oda irjam - nagyon köszönöm.


[1]-ben (32-33 oldal) megtalálható E.J. 1868. 1.7-i válaszlevele, melyben így ír: " ... míg én ki az alkotmányosságot csak azért óhajtám, hogy nemzetünk a haladás eszköze legyen, talán nem fogom teljesülve látni reményeimet. Nekem ehhez saját iparkodásomon kívül még az egész nemzet közremüködésére volna szükségem"

1 Sándor - valószinüleg barátja Krenner Sándor akivel 1866-ban együtt voltak Svájcban

Apja válaszlevele: 7/I.1868. keltezéssel íródott.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra