FACSIMILE

1868. Febr.24.

Kedves atyám!

Több mint három hét telt el, mióta az utolsó levelet tőletek kaptam - nem kételkedem hogy ez csak jó jel, s különösen Ilona, Jolánta részéről a nagyon sok mulatságnak következménye - mégis örvendenék, ha volna kezeim közt irott biztoséka annak, hogy Pesten nincs semmi baj.

Volt-e Lónyay Menyus1 nálatok? s meg nyitotta-e rendesen hallgatag ajkait Heidelberg dicsőitésére?

Néhány hét múlva a félév végét éri - s következik egy hónapi szünidő - nagyon szeretnék haza jönni - jöhetek-e?

Tegnap Kirchhoffnál ebédeltem, este Mannheimban2 voltam - ma megint thekával3 kezemben rohanok a Friedrichsban4-ból a Laboratoriumba s a Laboratoriumból a Friedrichsbanba. Dolgom itthon is elég van s reménylem marad még egy hónapra való.

- Csókolom mamát és nővéreimet - maradok

Szerető fiad

ELoránd


1 Lónyay Menyhért (1822-1884) - gróf, miniszter, közgazdasági író, Széchenyi István tisztelője és követője

2 Mannheim - A Rajna és a Neckar összefolyásánál, fontos ipari, kereskedelmi központ, Heidelbergtől kb. 25 km-re.

3 theka - táska

4 Friedrichban -F. Erbert utcából - lakásáról


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra