FACSIMILE

Majus

Kedves atyám!

A múlt semesteri deficit, tanpénz, laboratoriumi eszközök, s hasonlók mintegy száz forintra apasztották le a cassát - mivel pedig kiadásaim még meg nem szűntek, nagyon megörvendeztetnél ha a már többször emlitett 200 forintot most küldenéd.

Pünkösdkor egy Carlsruhei professor geologiai excursiót1 rendez Glarusba2 - ott legújabban valami nagyszerű hegyszakadás történt - ez volna a czélpont. Az út érdekelne, mulattatna, ha a Heidelbergi szünidők a Carlsruheiakkal megegyeznek, s te beleegyezel talán elmegyek - úgy hiszem ez a 6-7 nap nem volna vesztett idő.

Sok poeta kereste contemplatióiban a boldogságot; némelyek a szerelemben, mások a dicsőségben, kevesen a hitben; sokan s legalább practice legtöbben a borban vélték azt feltaláltatni - de a tanuló ki nem indul lanttal a rengetegbe - vagy rettenetes sarkantyú és karddal a csatába tudtommal nem szokott ez urak látköribe esni - s az hogy a tiszta boldogság gyöngye épen ezek birtokában van, hóbortos bolond gondolatnak látszik.

A halvány kiaszott arczú tanulónak még van némi előnye a költők szemében - de soha még piros pozsgás tanulórol nem olvastam - a te fiad e szerint épen nem regényalak.

A munka nagyon jól megy.

Még egy kérdésem van - egy erdélyi szászt érdekel - az Doctoratus elismertetik e nálunk? s legalább az első államvizsga alól felment-e? ez utóbb nagyon okszerű lenne, minekutána a Doctoratus vizsga kiválóan magában foglalja az államvizsga tárgyát. Az illetőnek (Wolf)3 nagy előnye volna ez - mert tovább tanulhatna külföldön.

Mamát s a leánykákat csókolom.

S maradok Szerető fiad

ELoránd


1 Excursio-kirándulás

2 Glarus - Svájc egyik kantonja, ennek nyugati részén van a Glärnisch hegylánc

3 Wolf - nem azonosítható


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra