FACSIMILE

Heidelberg,

Kedves atyám!

Az öreg Welcker felmászott lakásomba - hogy nekem az ide mellékelt lapot1 közölje - s kért, hogy tiszteletét irányodban jövő alkalommal említsem meg. - Én nem várok a jövő alkalomra - s ámbár nincs egy percznyi időm sem hosszabb levél irásra - e lapot s Welcker tiszteletét rögtön útnak eresztem - s ha valamit még hozzá csatolhatnék úgy az az én tiszteletem és szeretetem volna

Eötvös Loránd


1 lapot - A képviselőház 1868. november 24-i ülésén a nemzetiségi vitában felszólalt Eötvös József is. Beszédét - melyet a képviselőház nagy lelkesedéssel fogadott - dicsérő kommentár kiséretében leközölte a berlini szabadelvű Volkszeitung is. Eötvös József 1868.12.7-én fiának írt válaszlevelében így ír: "A Volkszeitung cikke, melyet soraid kíséretében küldesz, ..... midőn általad küldve egyszersmind az öreg Welcker barátságának jeleként jutott kezembe. Mondd az öreg úrnak köszönetemet rokonszenvének ezen jeléért ... "

Ezek szerint ez a levél 1868. november végén íródott.

Apja válaszlevele: 7/12.868. keltezéssel íródott.


Vissza az "Eötvös Loránd és Eötvös József levelezése" c. lapra