TI: "A természet a matematika nyelvén szól hozzánk"
AU: Gábos Zoltán
NA: Lehel Zoltán (elektronikus verzió)
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Tanulmány
PD: 1997
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Természet Világa 1997. 128. évf. 7.szám 290-293. old.
KW: Farkas Gyula
KW: Tudománytörténet