TI: A csillagász Hell Miksa írásaiból
AU: Csaba György Gábor
NA: Vámos Istvánné <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Vámos Istvánné <vamos@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Tanulmány
PD: 1997
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutató Intézetének
SO: kiadványa, 1997
KW: Csillagászat
KW: Hell Miksa
KW: Tudománytörténet
NT: A szövegeket latin eredetiből fordította, szerkesztette,
NT: válogatta és jegyzetekkel ellátta Csaba György Gábor