TI: A Kalocsai Haynald Obszervatórium története
AU: Dr. Mojzes Imre
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Borbás Józsefné <borbas@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Tanulmány
PD: 1986
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutató Intézetének
SO: kiadványa, 1986. 139 old.
KW: Csillagászat
KW: Fényi Gyula
KW: Tudománytörténet