TI: Foglalkozott-e számelmélettel Bolyai János?
AU: Kiss Elemér
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Tanulmány
PD: 1996
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Természet Világa 1996. 127. évf. 8.szám 344-348. old.
KW: Bolyai János
KW: Tudománytörténet