TI: Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt
AU: Szily Kálmán
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Szalay Istvánné <szalay@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
DT: A Magyar Tudományos Akadémia 1888-as Közgyűlésén tartott előadás
PD: 1888
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Természettudományi Közlöny, 20. köt. 1888. 169-178. old.
KW: Szily Kálmán
KW: Tudománytörténet