TI: Az iskola erővonalai (Első rész)
AU: Radnai Gyula
NA: Lehel Zoltán (elektronikus verzió)
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Tanulmány
PD: 1997
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Természet Világa 1993. 124. évf. 12.szám 538-543. old.
KW: Németh László
KW: Szilárd Leó
KW: Tudománytörténet