TI: Magyarország és a természettudományok
AU: Szily Kálmán
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Vámos Judit <vamos@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Cikk
PD: 1878
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: Természettudományi Közlöny, 10. köt. 1878. 1-10. old.
KW: Szily Kálmán
KW: Tudománytörténet