TI: Nagy Károly reformkori tudós életművéről
AU: Vargha Domokosné
NA: Holl András <holl@ogyalla.konkoly.hu> (elektronikus verzió)
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (elektronikus verzió)
NA: Kőrösi Magdolna <korosi@sunserv.kfki.hu> (korrektúra)
DT: Tanulmány
PD: 1997
PD: 1998/10 (MEK elektronikus kiadás)
SO: A szerző elektronikus kézirata
KW: Nagy Károly
KW: Tudománytörténet
NT: Készült az 1997 december 6.-i, az MTA Csillagászati Kutatóintézetben
NT: tartott Nagy Károly emlékülésen elhangzott előadás alapján
NT: E cikk egy változata megjelent az Élet és Tudomány 1998 /11, /14 
NT: és /17 számaiban