POLITIKAI ÉS KÖZÉLETI ÍRÁSOK VÉSZI ENDRE (1916-1987)
SZOCIOGRÁFIA         
    Cikkek a Népszavában
    Semmit sem kaptam készen...
    Egy szociáldemokrata írásai 1935-48Benjámin Lászlóval 1962 decemberében

POLITIKAI TÖLTETŰ VERSEK (1942-44)
VERSEK A FIÓKBÓL 1954-57
    Elvesztett évek erdejében.
    Néma antológiák.
VISSZA (KÖZÉLET)

Írószövetség 1955-1956. Pártközpont,
            Legfelsőbb Ügyészség stb.

Az alábbi levelek, illetve dokumentumok megtalálhatók a Petőfi Irodalmi Múzeumban,
valamint a hagyatékban.

1. Írószövetség pártszervezete. 1955 december 26-án fegyelmi tárgyalás.
        (Memorandum aláírása, titkári munkáról való lemondás)
       1956 augusztus 31. Pártfegyelmi határozat megszüntetése.
2. Pártközpontnak levél Déri Tibor és Tardos Tibor pártból való kizárásával
        kapcsolatos ellenvélemény.
3. Legfelsőbb bíróság. 1957 október 1. Idézés Molnár Zoltán és társai bűnügyében.
4. Javaslat új választmányi tagokra. - Vészi: 243 szavazat! 1956 szept.
5. Írószövetségi felszólalás a Párt irodalompolitikájának gyakorlatával szemben.
6. Egésznapos vezetőségi ülés - Horváth Márton előadása.
      Felszólalás Lukács György, Déri Tibor, Benjámin László, Zelk Zoltán érdekében.
7. A bizalomról, meg a vakhitről. Cikk megjelenése.
8. Felszólalás az Írószövetségben. "A magyar irodalom helyzete, - ahogy én látom."
      (Az Irodalmi Újság problémája, Benjámin László ügye.)
9. A Pártközponthoz való berendelés után fölszólalás az Írószövetségben -
      (A memorandum aláírása és a titkári munkáról való lemondás után.
10. Felszólalás Déri Tibor és Tardos Tibor kizárása ügyében.
11. Felszólalás pártbüntetés után.
12. Felszólalás-fogalmazvány
13. Találkozás Rákosival - Karinthy Cini és Kuczka Péterrel.
      Cini elkérte a témát és megírta az ÉS-ben, - megjelent 1977 május 14-én.
14. Az írók közgyűlése elé. Cikk az ÉS-ben 1956 szeptemberben.
15. Az írószövetség drámai szakosztályának vezetőségválasztó taggyűlése.

Egyéb dokumentumok:
- Írószövetség Etikai Bizottsága - Kodolányi-Kékesdi plágium ügyében 1965.
- Írószövetség Etikai Bizottsága - Szerzői Jogi Szakértői Bizottsághoz
      Szilvágyi - Farkas ügyében, 1978.
- Levél a Kiadói Főigazgatósághoz Pásztor Béla ügyében.
- Levél Aczél Györgyhöz Tamási Lajos érdekében, 1982.
- Esti Hírlap - Polgár Dénes levele 1958 május.
- Levél Szirmai Istvánnak - Központi Vezetőség - és válaszlevelében önkritika.
- A Népszava káderanyagából (1952): "...beállítottságára éles fényt vet az a
      kifejezetten jobboldali, kommunistaellenes cikke, amelyet a Népszava 1947
      szeptember 3-i számában "Egy szociáldemokrata választó levele"
      címen írt, névaláírással."
- A Népszava káderanyagából Oroszi 1953.


Politikai és közéleti írásokból (Cikkek, tudósítások)
A NÉPSZAVÁ-ban 1935 és 1948 között megjelent írásokból válogatva
- A harmadik nemzedék koszorúja
- Egy szociáldemokrata levele (Egyesülés előtt a tiszta szavazásról)
- Szakasits Árpád könyvéről (Mit láttam a Szovjetúnióban)
- Ezerkilencszázharminchárom szeptember elseje
- Életünk értelme (vezércikk)
- A szabadság évfordulója
- Az ezeréves úri Magyarország milléniumi dicsfénye
- A debreceni trónfosztás
- Védelmet és segítséget az ifjú munkásoknak
- Az a régi "Fecskefészek" 1949 augusztus
- Zene és ének hangjainál - nyilas fröccsünnepély a Lipótvárosban
1944 február 10
- Szakmai gyűlések margójára
- A londoni rádió a háború alatt
- Munkások népestje a Vasasban (Móricz Zs. és Darvas J. is ott voltak)