Kezdőlap

Rohonczy Gedeon (felső-pulyai),

orsz.-gyűlési képviselő, szül. 1852. január 15. Pesten; tanulmányainak befejezte óta török-becsei birtokán gazdálkodik; ottani kertészete termékei Európa-szerte híresek; 1878-ban képviselőnek választották a török-becsei kerületben, melyet 1901-ig képviselt és a szabadelvűpárt híve volt; 1898. febr. 14. azonban kilépett a pártból. Kilépésének okát a febr. 12. és 13. tartott képviselőházi ülésen mondott beszéde idézte elő, melyben az 1896. általános választásokat birálta. Az 1879. árvíz alkalmával mint helyettes kormánybiztos működött és élénk részt vett a mentési munkálatokban, a miért ő felségétől elismerő nyilatkozatot nyert.

Munkái:

1. Jelszó «Az őrült». Rohonczy Gedeon országos képviselőnek a magyar parlamentben az agrar-socialismus (recte communismus) megfékezése és megoldása szempontjából, a sajtószabadság ellen állítólag elkövetett sérelmének önigazolása. Az e füzetből befolyt tiszta jövedelem az alföldi inségesek segélyezésére fog fordíttatni. Bpest, 1898. márcz.

2. Csemege-szőlőnknek exportálhatása. U. o. 1899. okt. 7.

Vasárnapi Ujság 18995. 5. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona XIV. 619., XVIII. 513. l.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 189997. 331. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.