12483.htm

CÍMSZÓ: Karvaly

SZEMÉLYNÉV: Karvaly Mór

SZÓCIKK: K. Mór, festő, szül. Ungváron 1860., megh. Meránban 1899. Tanulmányait Budapesten, Bécsben, Münchenben és Parisban végezte. Parisban 1888., Budapesten 1892. állított ki először. Igen sok arcképet és különösen anekdótaszerű életképet festett. Főleg a katonaéletből vett képei terjedtek el reprodukciókban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2483. címszó a lexikon => 454. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12483.htm

CÍMSZÓ: Karvaly

SZEMÉLYNÉV: Karvaly Mór

SZÓCIKK: K. Mór, festő, szül. Ungváron 1860., megh. Meránban 1899. Tanulmányait Budapesten, Bécsben, Münchenben és Parisban végezte. Parisban 1888., Budapesten 1892. állított ki először. Igen sok arcképet és különösen anekdótaszerű életképet festett. Főleg a katonaéletből vett képei terjedtek el reprodukciókban.

12483.ht

CÍMSZÓ Karval

SZEMÉLYNÉV Karval Mó

SZÓCIKK K Mór festő szül Ungváro 1860. megh Meránba 1899 Tanulmányai Budapesten Bécsben Münchenbe é Parisba végezte Parisba 1888. Budapeste 1892 állítot k először Ige so arcképe é különöse anekdótaszer életképe festett Főle katonaéletbő vet képe terjedte e reprodukciókban

12483.h

CÍMSZ Karva

SZEMÉLYNÉ Karva M

SZÓCIK Mó fest szü Ungvár 1860 meg Meránb 189 Tanulmánya Budapeste Bécsbe Münchenb Parisb végezt Parisb 1888 Budapest 189 állíto előszö Ig s arckép különös anekdótasze életkép festet Fől katonaéletb ve kép terjedt reprodukciókba

12483.

CÍMS Karv

SZEMÉLYN Karv

SZÓCI M fes sz Ungvá 186 me Merán 18 Tanulmány Budapest Bécsb München Paris végez Paris 188 Budapes 18 állít elősz I arcké különö anekdótasz életké feste Fő katonaélet v ké terjed reprodukciókb

12483

CÍM Kar

SZEMÉLY Kar

SZÓC fe s Ungv 18 m Merá 1 Tanulmán Budapes Bécs Münche Pari vége Pari 18 Budape 1 állí elős arck külön anekdótas életk fest F katonaéle k terje reprodukciók

1248

CÍ Ka

SZEMÉL Ka

SZÓ f Ung 1 Mer Tanulmá Budape Béc Münch Par vég Par 1 Budap áll elő arc külö anekdóta élet fes katonaél terj reprodukció