12722.htm

CÍMSZÓ: Konti

SZEMÉLYNÉV: Konti József

SZÓCIKK: "K. József, zeneszerző, szül. Varsóban 1852., megh. Budapesten 1905 okt. 23. A bécsi konzervatóriumban tanult, Suppé kedvenc növendéke volt. Tanulmányai végeztével Salzburgban működött s itt már írt egy operettet A vadászok címmel. 1876-ban Debrecenben, majd Kolozsváron, 1884. Erkel Elek mellett a Népszínház karmestere lett, 1903. a Királyszínházhoz ment át. Kitűnő operett-szerző és muzsikus volt és darabjai nagy sikereket arattak. Ilyenek: Eleven ördög; Királyfogás; Suhanc; Kópé; A citerás: Talmi hercegnő; Fecskék."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2722. címszó a lexikon => 502. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12722.htm

CÍMSZÓ: Konti

SZEMÉLYNÉV: Konti József

SZÓCIKK: K. József, zeneszerző, szül. Varsóban 1852., megh. Budapesten 1905 okt. 23. A bécsi konzervatóriumban tanult, Suppé kedvenc növendéke volt. Tanulmányai végeztével Salzburgban működött s itt már írt egy operettet A vadászok címmel. 1876-ban Debrecenben, majd Kolozsváron, 1884. Erkel Elek mellett a Népszínház karmestere lett, 1903. a Királyszínházhoz ment át. Kitűnő operett-szerző és muzsikus volt és darabjai nagy sikereket arattak. Ilyenek: Eleven ördög; Királyfogás; Suhanc; Kópé; A citerás: Talmi hercegnő; Fecskék.

12722.ht

CÍMSZÓ Kont

SZEMÉLYNÉV Kont Józse

SZÓCIKK K József zeneszerző szül Varsóba 1852. megh Budapeste 190 okt 23 bécs konzervatóriumba tanult Supp kedven növendék volt Tanulmánya végeztéve Salzburgba működöt it má ír eg operette vadászo címmel 1876-ba Debrecenben maj Kolozsváron 1884 Erke Ele mellet Népszínhá karmester lett 1903 Királyszínházho men át Kitűn operett-szerz é muzsiku vol é darabja nag sikereke arattak Ilyenek Eleve ördög Királyfogás Suhanc Kópé citerás Talm hercegnő Fecskék

12722.h

CÍMSZ Kon

SZEMÉLYNÉ Kon Józs

SZÓCIK Józse zeneszerz szü Varsób 1852 meg Budapest 19 ok 2 béc konzervatóriumb tanul Sup kedve növendé vol Tanulmány végeztév Salzburgb működö i m í e operett vadász címme 1876-b Debrecenbe ma Kolozsváro 188 Erk El melle Népszính karmeste let 190 Királyszínházh me á Kitű operett-szer muzsik vo darabj na sikerek aratta Ilyene Elev ördö Királyfogá Suhan Kóp citerá Tal hercegn Fecské

12722.

CÍMS Ko

SZEMÉLYN Ko Józ

SZÓCI Józs zeneszer sz Varsó 185 me Budapes 1 o bé konzervatórium tanu Su kedv növend vo Tanulmán végezté Salzburg működ operet vadás címm 1876- Debrecenb m Kolozsvár 18 Er E mell Népszín karmest le 19 Királyszínház m Kit operett-sze muzsi v darab n sikere aratt Ilyen Ele örd Királyfog Suha Kó citer Ta herceg Fecsk

12722

CÍM K

SZEMÉLY K Jó

SZÓC Józ zenesze s Vars 18 m Budape b konzervatóriu tan S ked növen v Tanulmá végezt Salzbur műkö opere vadá cím 1876 Debrecen Kolozsvá 1 E mel Népszí karmes l 1 Királyszínhá Ki operett-sz muzs dara siker arat Ilye El ör Királyfo Suh K cite T herce Fecs

1272SZEMÉL J

SZÓ Jó zenesz Var 1 Budap konzervatóri ta ke növe Tanulm végez Salzbu műk oper vad cí 187 Debrece Kolozsv me Népsz karme Királyszính K operett-s muz dar sike ara Ily E ö Királyf Su cit herc Fec