12742.htm

CÍMSZÓ: Körmendi-Frim

SZEMÉLYNÉV: Körmendi-Frim Jenő

SZÓCIKK: "K-F. Jenő*, szobrász, szül. Budapesten 1886., Tanulmányait Budapesten és Parisban végezte A Műcsarnok 1906. kiállításán szerepelt először. Első nagyobb munkája Jászberényben a török- magyar háborúkban elesett hősök emlékszobra. Előbb naturalista fölfogású, később a klasszicizmushoz hajló, kötöttebb stílusú szobrokat mintázott. Aktszobrokon kívül számos plakettet és arcképszobrot is készített: Korányi Frigyes mellszobra; Vámbéry Ármin stb. 1916-ban Reisz Z. építésszel együtt Rákoskeresztúron a világháború hősi emlékét készítette."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2742. címszó a lexikon => 504. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12742.htm

CÍMSZÓ: Körmendi-Frim

SZEMÉLYNÉV: Körmendi-Frim Jenő

SZÓCIKK: K-F. Jenő*, szobrász, szül. Budapesten 1886., Tanulmányait Budapesten és Parisban végezte A Műcsarnok 1906. kiállításán szerepelt először. Első nagyobb munkája Jászberényben a török- magyar háborúkban elesett hősök emlékszobra. Előbb naturalista fölfogású, később a klasszicizmushoz hajló, kötöttebb stílusú szobrokat mintázott. Aktszobrokon kívül számos plakettet és arcképszobrot is készített: Korányi Frigyes mellszobra; Vámbéry Ármin stb. 1916-ban Reisz Z. építésszel együtt Rákoskeresztúron a világháború hősi emlékét készítette.

12742.ht

CÍMSZÓ Körmendi-Fri

SZEMÉLYNÉV Körmendi-Fri Jen

SZÓCIKK K-F Jenő* szobrász szül Budapeste 1886. Tanulmányai Budapeste é Parisba végezt Műcsarno 1906 kiállításá szerepel először Els nagyob munkáj Jászberénybe török magya háborúkba eleset hősö emlékszobra Előb naturalist fölfogású későb klasszicizmusho hajló kötötteb stílus szobroka mintázott Aktszobroko kívü számo plakette é arcképszobro i készített Korány Frigye mellszobra Vámbér Ármi stb 1916-ba Reis Z építéssze együt Rákoskeresztúro világhábor hős emléké készítette

12742.h

CÍMSZ Körmendi-Fr

SZEMÉLYNÉ Körmendi-Fr Je

SZÓCIK K- Jenő szobrás szü Budapest 1886 Tanulmánya Budapest Parisb végez Műcsarn 190 kiállítás szerepe előszö El nagyo munká Jászberényb törö magy háborúkb elese hős emlékszobr Elő naturalis fölfogás késő klasszicizmush hajl kötötte stílu szobrok mintázot Aktszobrok kív szám plakett arcképszobr készítet Korán Frigy mellszobr Vámbé Árm st 1916-b Rei építéssz együ Rákoskeresztúr világhábo hő emlék készített

12742.

CÍMS Körmendi-F

SZEMÉLYN Körmendi-F J

SZÓCI K Jen szobrá sz Budapes 188 Tanulmány Budapes Paris vége Műcsar 19 kiállítá szerep elősz E nagy munk Jászberény tör mag háborúk eles hő emlékszob El naturali fölfogá kés klasszicizmus haj kötött stíl szobro mintázo Aktszobro kí szá plaket arcképszob készíte Korá Frig mellszob Vámb Ár s 1916- Re építéss egy Rákoskeresztú világháb h emlé készítet

12742

CÍM Körmendi-

SZEMÉLY Körmendi-

SZÓC Je szobr s Budape 18 Tanulmán Budape Pari vég Műcsa 1 kiállít szere elős nag mun Jászberén tö ma háború ele h emlékszo E natural fölfog ké klasszicizmu ha kötöt stí szobr mintáz Aktszobr k sz plake arcképszo készít Kor Fri mellszo Vám Á 1916 R építés eg Rákoskereszt világhá eml készíte

1274

CÍ Körmendi

SZEMÉL Körmendi

SZÓ J szob Budap 1 Tanulmá Budap Par vé Műcs kiállí szer elő na mu Jászberé t m hábor el emléksz natura fölfo k klasszicizm h kötö st szob mintá Aktszob s plak arcképsz készí Ko Fr mellsz Vá 191 építé e Rákoskeresz világh em készít