12920.htm

CÍMSZÓ: Lemberger

SZEMÉLYNÉV: Lemberger Henrik

SZÓCIKK: L. Henrik, író, műfordító és orvos, szül. Pozsonyban 1813., megh. 1900. Tanulmányait Bécsben végezte s Baján telepedett le. Írt latin, héber, német és magyar nyelven. Fordított héber, francia, latin és német verseket. Lefordította többek között Dante barátjának, Manuellónak Machaberoth c. új héber költeményét is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2920. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12920.htm

CÍMSZÓ: Lemberger

SZEMÉLYNÉV: Lemberger Henrik

SZÓCIKK: L. Henrik, író, műfordító és orvos, szül. Pozsonyban 1813., megh. 1900. Tanulmányait Bécsben végezte s Baján telepedett le. Írt latin, héber, német és magyar nyelven. Fordított héber, francia, latin és német verseket. Lefordította többek között Dante barátjának, Manuellónak Machaberoth c. új héber költeményét is.

12920.ht

CÍMSZÓ Lemberge

SZEMÉLYNÉV Lemberge Henri

SZÓCIKK L Henrik író műfordít é orvos szül Pozsonyba 1813. megh 1900 Tanulmányai Bécsbe végezt Bajá telepedet le Ír latin héber néme é magya nyelven Fordítot héber francia lati é néme verseket Lefordított többe közöt Dant barátjának Manuellóna Machaberot c ú hébe költeményé is

12920.h

CÍMSZ Lemberg

SZEMÉLYNÉ Lemberg Henr

SZÓCIK Henri ír műfordí orvo szü Pozsonyb 1813 meg 190 Tanulmánya Bécsb végez Baj telepede l Í lati hébe ném magy nyelve Fordíto hébe franci lat ném verseke Lefordítot több közö Dan barátjána Manuellón Machabero héb költemény i

12920.

CÍMS Lember

SZEMÉLYN Lember Hen

SZÓCI Henr í műford orv sz Pozsony 181 me 19 Tanulmány Bécs vége Ba teleped lat héb né mag nyelv Fordít héb franc la né versek Lefordíto töb köz Da barátján Manuelló Machaber hé költemén

12920

CÍM Lembe

SZEMÉLY Lembe He

SZÓC Hen műfor or s Pozson 18 m 1 Tanulmán Béc vég B telepe la hé n ma nyel Fordí hé fran l n verse Lefordít tö kö D barátjá Manuell Machabe h költemé

1292

CÍ Lemb

SZEMÉL Lemb H

SZÓ He műfo o Pozso 1 Tanulmá Bé vé telep l h m nye Ford h fra vers Lefordí t k barátj Manuel Machab költem