12929.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel László

SZÓCIKK: "L. László, publicista, L. Ernő testvérbátyja, szül. Temesváron 1883. Budapesten jogtudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. A hírlapírást Temesváron kezdte mint a Magyar Dél c. folyóirat szerkesztője. Később Budapesten lett a Pester Lloyd belmunkatársa, majd parlamenti rovatvezető-szerkesztője. Művei: Magyar Nemzetgyűlési Almanach; Magyar Országgyűlési Almanach."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2929. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12929.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel László

SZÓCIKK: L. László, publicista, L. Ernő testvérbátyja, szül. Temesváron 1883. Budapesten jogtudományi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. A hírlapírást Temesváron kezdte mint a Magyar Dél c. folyóirat szerkesztője. Később Budapesten lett a Pester Lloyd belmunkatársa, majd parlamenti rovatvezető-szerkesztője. Művei: Magyar Nemzetgyűlési Almanach; Magyar Országgyűlési Almanach.

12929.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Lászl

SZÓCIKK L László publicista L Ern testvérbátyja szül Temesváro 1883 Budapeste jogtudomány doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett hírlapírás Temesváro kezdt min Magya Dé c folyóira szerkesztője Későb Budapeste let Peste Lloy belmunkatársa maj parlament rovatvezető-szerkesztője Művei Magya Nemzetgyűlés Almanach Magya Országgyűlés Almanach

12929.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Lász

SZÓCIK Lászl publicist Er testvérbátyj szü Temesvár 188 Budapest jogtudomán doktorátu ügyvé oklevel szerzet hírlapírá Temesvár kezd mi Magy D folyóir szerkesztőj Késő Budapest le Pest Llo belmunkatárs ma parlamen rovatvezető-szerkesztőj Műve Magy Nemzetgyűlé Almanac Magy Országgyűlé Almanac

12929.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng Lás

SZÓCI Lász publicis E testvérbáty sz Temesvá 18 Budapes jogtudomá doktorát ügyv okleve szerze hírlapír Temesvá kez m Mag folyói szerkesztő Kés Budapes l Pes Ll belmunkatár m parlame rovatvezető-szerkesztő Műv Mag Nemzetgyűl Almana Mag Országgyűl Almana

12929

CÍM Len

SZEMÉLY Len Lá

SZÓC Lás publici testvérbát s Temesv 1 Budape jogtudom doktorá ügy oklev szerz hírlapí Temesv ke Ma folyó szerkeszt Ké Budape Pe L belmunkatá parlam rovatvezető-szerkeszt Mű Ma Nemzetgyű Alman Ma Országgyű Alman

1292

CÍ Le

SZEMÉL Le L

SZÓ Lá public testvérbá Temes Budap jogtudo doktor üg okle szer hírlap Temes k M foly szerkesz K Budap P belmunkat parla rovatvezető-szerkesz M M Nemzetgy Alma M Országgy Alma