13292.htm

CÍMSZÓ: Messinger

SZEMÉLYNÉV: Messinger Simon

SZÓCIKK: "Messinger Simon, jogász és szakíró, az ügyvédvizsgáló bizottság tagja, szül. Pesten 1862. Munkatársa a Magyar Jogi Lexikonnak. Művei; A nagyképűek (színmű); Csődjogi reformok; Törvényismeret és esküdtszék; Vélemény a csődjogi törvényjavaslatokról."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3292. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13292.htm

CÍMSZÓ: Messinger

SZEMÉLYNÉV: Messinger Simon

SZÓCIKK: Messinger Simon, jogász és szakíró, az ügyvédvizsgáló bizottság tagja, szül. Pesten 1862. Munkatársa a Magyar Jogi Lexikonnak. Művei; A nagyképűek színmű ; Csődjogi reformok; Törvényismeret és esküdtszék; Vélemény a csődjogi törvényjavaslatokról.

13292.ht

CÍMSZÓ Messinge

SZEMÉLYNÉV Messinge Simo

SZÓCIKK Messinge Simon jogás é szakíró a ügyvédvizsgál bizottsá tagja szül Peste 1862 Munkatárs Magya Jog Lexikonnak Művei nagyképűe színm Csődjog reformok Törvényismere é esküdtszék Vélemén csődjog törvényjavaslatokról

13292.h

CÍMSZ Messing

SZEMÉLYNÉ Messing Sim

SZÓCIK Messing Simo jogá szakír ügyvédvizsgá bizotts tagj szü Pest 186 Munkatár Magy Jo Lexikonna Műve nagyképű szín Csődjo reformo Törvényismer esküdtszé Vélemé csődjo törvényjavaslatokró

13292.

CÍMS Messin

SZEMÉLYN Messin Si

SZÓCI Messin Sim jog szakí ügyvédvizsg bizott tag sz Pes 18 Munkatá Mag J Lexikonn Műv nagykép szí Csődj reform Törvényisme esküdtsz Vélem csődj törvényjavaslatokr

13292

CÍM Messi

SZEMÉLY Messi S

SZÓC Messi Si jo szak ügyvédvizs bizot ta s Pe 1 Munkat Ma Lexikon Mű nagyké sz Csőd refor Törvényism esküdts Véle csőd törvényjavaslatok

1329

CÍ Mess

SZEMÉL Mess

SZÓ Mess S j sza ügyvédviz bizo t P Munka M Lexiko M nagyk s Cső refo Törvényis esküdt Vél cső törvényjavaslato