14089.htm

CÍMSZÓ: Relle

SZEMÉLYNÉV: Relle Pál

SZÓCIKK: "R. Pál, író, szül. Budapesten 1885. Építészmérnöknek készült s miután tanulmányait elvégezte, képzőművészeti kritikus., majd hírlapíró lett. Számos tárcája jelent meg a Világban, az Újságban és Magyar Hírlapban. Önállóan megjelent kötetei: A mi városunk (Pásztor Mihállyal közösen); Örök emlékek (elbeszélések); Muskátli (színmű, Belv. Színház); Egy perc (színmű); Ember tervez (színmű, Kamara Színház)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4089. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14089.htm

CÍMSZÓ: Relle

SZEMÉLYNÉV: Relle Pál

SZÓCIKK: R. Pál, író, szül. Budapesten 1885. Építészmérnöknek készült s miután tanulmányait elvégezte, képzőművészeti kritikus., majd hírlapíró lett. Számos tárcája jelent meg a Világban, az Újságban és Magyar Hírlapban. Önállóan megjelent kötetei: A mi városunk Pásztor Mihállyal közösen ; Örök emlékek elbeszélések ; Muskátli színmű, Belv. Színház ; Egy perc színmű ; Ember tervez színmű, Kamara Színház .

14089.ht

CÍMSZÓ Rell

SZEMÉLYNÉV Rell Pá

SZÓCIKK R Pál író szül Budapeste 1885 Építészmérnökne készül miutá tanulmányai elvégezte képzőművészet kritikus. maj hírlapír lett Számo tárcáj jelen me Világban a Újságba é Magya Hírlapban Önállóa megjelen kötetei m városun Pászto Mihállya közöse Örö emléke elbeszélése Muskátl színmű Belv Színhá Eg per színm Embe terve színmű Kamar Színhá

14089.h

CÍMSZ Rel

SZEMÉLYNÉ Rel P

SZÓCIK Pá ír szü Budapest 188 Építészmérnökn készü miut tanulmánya elvégezt képzőművésze kritikus ma hírlapí let Szám tárcá jele m Világba Újságb Magy Hírlapba Önálló megjele kötete városu Pászt Mihálly közös Ör emlék elbeszélés Muskát színm Bel Szính E pe szín Emb terv színm Kama Szính

14089.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re

SZÓCI P í sz Budapes 18 Építészmérnök kész miu tanulmány elvégez képzőművész kritiku m hírlap le Szá tárc jel Világb Újság Mag Hírlapb Önáll megjel kötet város Pász Miháll közö Ö emlé elbeszélé Muská szín Be Szín p szí Em ter szín Kam Szín

14089

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC s Budape 1 Építészmérnö kés mi tanulmán elvége képzőművés kritik hírla l Sz tár je Világ Újsá Ma Hírlap Önál megje köte váro Pás Mihál köz eml elbeszél Musk szí B Szí sz E te szí Ka Szí

1408SZEMÉL

SZÓ Budap Építészmérn ké m tanulmá elvég képzőművé kriti hírl S tá j Vilá Újs M Hírla Öná megj köt vár Pá Mihá kö em elbeszé Mus sz Sz s t sz K Sz