14159.htm

CÍMSZÓ: Rosenáhné Behr

SZEMÉLYNÉV: Rosenáhné Behr Blanka

SZÓCIKK: Rosenákné Behr Blanka, írónő, szül. Pakson (Tolna vm.) 1881 máj. 7. Negyvenéves korában kezdett el írni. Meglepő stíluskészséget eláruló első novellái az Egyenlőség, a Múlt és Jövő és a napilapok hasábjain jelentek meg. Regényei: Judit, Éva és Házasság (Pantheon 1928). Ez utóbbi könyvével nagy sikert aratott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4159. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14159.htm

CÍMSZÓ: Rosenáhné Behr

SZEMÉLYNÉV: Rosenáhné Behr Blanka

SZÓCIKK: Rosenákné Behr Blanka, írónő, szül. Pakson Tolna vm. 1881 máj. 7. Negyvenéves korában kezdett el írni. Meglepő stíluskészséget eláruló első novellái az Egyenlőség, a Múlt és Jövő és a napilapok hasábjain jelentek meg. Regényei: Judit, Éva és Házasság Pantheon 1928 . Ez utóbbi könyvével nagy sikert aratott.

14159.ht

CÍMSZÓ Rosenáhn Beh

SZEMÉLYNÉV Rosenáhn Beh Blank

SZÓCIKK Rosenákn Beh Blanka írónő szül Pakso Toln vm 188 máj 7 Negyvenéve korába kezdet e írni Meglep stíluskészsége elárul els novellá a Egyenlőség Múl é Jöv é napilapo hasábjai jelente meg Regényei Judit Év é Házassá Pantheo 192 E utóbb könyvéve nag siker aratott

14159.h

CÍMSZ Rosenáh Be

SZEMÉLYNÉ Rosenáh Be Blan

SZÓCIK Rosenák Be Blank írón szü Paks Tol v 18 má Negyvenév koráb kezde írn Megle stíluskészség eláru el novell Egyenlősé Mú Jö napilap hasábja jelent me Regénye Judi É Házass Panthe 19 utób könyvév na sike aratot

14159.

CÍMS Rosená B

SZEMÉLYN Rosená B Bla

SZÓCI Rosená B Blan író sz Pak To 1 m Negyvené korá kezd ír Megl stíluskészsé elár e novel Egyenlős M J napila hasábj jelen m Regény Jud Házas Panth 1 utó könyvé n sik arato

14159

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Bl

SZÓC Rosen Bla ír s Pa T Negyven kor kez í Meg stíluskészs elá nove Egyenlő napil hasáb jele Regén Ju Háza Pant ut könyv si arat

1415

CÍ Rose

SZEMÉL Rose B

SZÓ Rose Bl í P Negyve ko ke Me stíluskész el nov Egyenl napi hasá jel Regé J Ház Pan u köny s ara