14190.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Adolf

SZÓCIKK: Roth, 1. Adolf, főorvos, szül. Miskolcon 1862 márc. 19. A budapesti egyetemen tanult s orvosi diplomájának elnyerése után hosszabb ideig külföldön folytatta tanulmányait. Főorvosa a Stefánia-úti ortopédiai intézetnek. Több gépezetet és műszert konstruált. Szaktanulmányai főleg a Zeitsehrift für Ortop. Chirurgie c. folyóiratban jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4190. címszó a lexikon => 754. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14190.htm

CÍMSZÓ: Roth

SZEMÉLYNÉV: Roth Adolf

SZÓCIKK: Roth, 1. Adolf, főorvos, szül. Miskolcon 1862 márc. 19. A budapesti egyetemen tanult s orvosi diplomájának elnyerése után hosszabb ideig külföldön folytatta tanulmányait. Főorvosa a Stefánia-úti ortopédiai intézetnek. Több gépezetet és műszert konstruált. Szaktanulmányai főleg a Zeitsehrift für Ortop. Chirurgie c. folyóiratban jelennek meg.

14190.ht

CÍMSZÓ Rot

SZEMÉLYNÉV Rot Adol

SZÓCIKK Roth 1 Adolf főorvos szül Miskolco 186 márc 19 budapest egyeteme tanul orvos diplomájána elnyerés utá hosszab idei külföldö folytatt tanulmányait Főorvos Stefánia-út ortopédia intézetnek Töb gépezete é műszer konstruált Szaktanulmánya főle Zeitsehrif fü Ortop Chirurgi c folyóiratba jelenne meg

14190.h

CÍMSZ Ro

SZEMÉLYNÉ Ro Ado

SZÓCIK Rot Adol főorvo szü Miskolc 18 már 1 budapes egyetem tanu orvo diplomáján elnyeré ut hossza ide külföld folytat tanulmányai Főorvo Stefánia-ú ortopédi intézetne Tö gépezet műsze konstruál Szaktanulmány fől Zeitsehri f Orto Chirurg folyóiratb jelenn me

14190.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Ad

SZÓCI Ro Ado főorv sz Miskol 1 má budape egyete tan orv diplomájá elnyer u hossz id külföl folyta tanulmánya Főorv Stefánia- ortopéd intézetn T gépeze műsz konstruá Szaktanulmán fő Zeitsehr Ort Chirur folyóirat jelen m

14190

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC R Ad főor s Misko m budap egyet ta or diplomáj elnye hoss i külfö folyt tanulmány Főor Stefánia ortopé intézet gépez műs konstru Szaktanulmá f Zeitseh Or Chiru folyóira jele

1419SZEMÉL

SZÓ A főo Misk buda egye t o diplomá elny hos külf foly tanulmán Főo Stefáni ortop intéze gépe mű konstr Szaktanulm Zeitse O Chir folyóir jel