14464.htm

CÍMSZÓ: Siklós

SZEMÉLYNÉV: Siklós Albert

SZÓCIKK: "Siklós Albert, zeneszerző, szül. Budapesten 1878 jún. 26. A Zeneakadémián tanult. Előbb a Fodor-zeneiskolában tanított. 1900. a Zeneakadémia tanárának nevezték ki. Könyvei: Öszhangzattan : Ellenponttan; Formatan; Hangszereléstan ; Zenei Lexikon; Magyar zene története. Kompoziciói: A tükör (pantomim); A hónapok háza opera, bemutatta a m. kir. Operaház 1927. Szimfónia. G-dur, három zenekari szvitt, két nyitány, vonósnégyes, zongoradarabok, dalok. Különösen a pedagógia terén vannak érdemei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4464. címszó a lexikon => 787. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14464.htm

CÍMSZÓ: Siklós

SZEMÉLYNÉV: Siklós Albert

SZÓCIKK: Siklós Albert, zeneszerző, szül. Budapesten 1878 jún. 26. A Zeneakadémián tanult. Előbb a Fodor-zeneiskolában tanított. 1900. a Zeneakadémia tanárának nevezték ki. Könyvei: Öszhangzattan : Ellenponttan; Formatan; Hangszereléstan ; Zenei Lexikon; Magyar zene története. Kompoziciói: A tükör pantomim ; A hónapok háza opera, bemutatta a m. kir. Operaház 1927. Szimfónia. G-dur, három zenekari szvitt, két nyitány, vonósnégyes, zongoradarabok, dalok. Különösen a pedagógia terén vannak érdemei.

14464.ht

CÍMSZÓ Sikló

SZEMÉLYNÉV Sikló Alber

SZÓCIKK Sikló Albert zeneszerző szül Budapeste 187 jún 26 Zeneakadémiá tanult Előb Fodor-zeneiskolába tanított 1900 Zeneakadémi tanárána nevezté ki Könyvei Öszhangzatta Ellenponttan Formatan Hangszerelésta Zene Lexikon Magya zen története Kompoziciói tükö pantomi hónapo ház opera bemutatt m kir Operahá 1927 Szimfónia G-dur háro zenekar szvitt ké nyitány vonósnégyes zongoradarabok dalok Különöse pedagógi teré vanna érdemei

14464.h

CÍMSZ Sikl

SZEMÉLYNÉ Sikl Albe

SZÓCIK Sikl Alber zeneszerz szü Budapest 18 jú 2 Zeneakadémi tanul Elő Fodor-zeneiskoláb tanítot 190 Zeneakadém tanárán nevezt k Könyve Öszhangzatt Ellenpontta Formata Hangszerelést Zen Lexiko Magy ze történet Kompozició tük pantom hónap há oper bemutat ki Operah 192 Szimfóni G-du hár zeneka szvit k nyitán vonósnégye zongoradarabo dalo Különös pedagóg ter vann érdeme

14464.

CÍMS Sik

SZEMÉLYN Sik Alb

SZÓCI Sik Albe zeneszer sz Budapes 1 j Zeneakadém tanu El Fodor-zeneiskolá taníto 19 Zeneakadé tanárá nevez Könyv Öszhangzat Ellenpontt Format Hangszerelés Ze Lexik Mag z történe Kompozici tü panto hóna h ope bemuta k Opera 19 Szimfón G-d há zenek szvi nyitá vonósnégy zongoradarab dal Különö pedagó te van érdem

14464

CÍM Si

SZEMÉLY Si Al

SZÓC Si Alb zenesze s Budape Zeneakadé tan E Fodor-zeneiskol tanít 1 Zeneakad tanár neve Köny Öszhangza Ellenpont Forma Hangszerelé Z Lexi Ma történ Kompozic t pant hón op bemut Oper 1 Szimfó G- h zene szv nyit vonósnég zongoradara da Külön pedag t va érde

1446

CÍ S

SZEMÉL S A

SZÓ S Al zenesz Budap Zeneakad ta Fodor-zeneisko taní Zeneaka taná nev Kön Öszhangz Ellenpon Form Hangszerel Lex M törté Kompozi pan hó o bemu Ope Szimf G zen sz nyi vonósné zongoradar d Külö peda v érd