14561.htm

CÍMSZÓ: Spiegel

SZEMÉLYNÉV: Spiegel Frigyes

SZÓCIKK: Spiegel Frigyes, építész, szül. Budapesten 1866. Tanulmányait a műegyetemen végezte 1887. Számos bérházat épített Budapesten, melyeken a legújabb építészeti törekvéseket igyekezett érvényesíteni. Építkezései között megemlítendők: a Ker. és Iparkamara s a Fémipari Szakiskola épületei Debrecenben, a szolnoki, békéscsabai és kolozsvári (nyári) színházak épületei. A szegedi zenepalota tervpályázatán Márkus Gézával együtt I. díjat nyert 1910.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4561. címszó a lexikon => 801. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14561.htm

CÍMSZÓ: Spiegel

SZEMÉLYNÉV: Spiegel Frigyes

SZÓCIKK: Spiegel Frigyes, építész, szül. Budapesten 1866. Tanulmányait a műegyetemen végezte 1887. Számos bérházat épített Budapesten, melyeken a legújabb építészeti törekvéseket igyekezett érvényesíteni. Építkezései között megemlítendők: a Ker. és Iparkamara s a Fémipari Szakiskola épületei Debrecenben, a szolnoki, békéscsabai és kolozsvári nyári színházak épületei. A szegedi zenepalota tervpályázatán Márkus Gézával együtt I. díjat nyert 1910.

14561.ht

CÍMSZÓ Spiege

SZEMÉLYNÉV Spiege Frigye

SZÓCIKK Spiege Frigyes építész szül Budapeste 1866 Tanulmányai műegyeteme végezt 1887 Számo bérháza építet Budapesten melyeke legújab építészet törekvéseke igyekezet érvényesíteni Építkezése közöt megemlítendők Ker é Iparkamar Fémipar Szakiskol épülete Debrecenben szolnoki békéscsaba é kolozsvár nyár színháza épületei szeged zenepalot tervpályázatá Márku Gézáva együt I díja nyer 1910

14561.h

CÍMSZ Spieg

SZEMÉLYNÉ Spieg Frigy

SZÓCIK Spieg Frigye építés szü Budapest 186 Tanulmánya műegyetem végez 188 Szám bérház építe Budapeste melyek legúja építésze törekvések igyekeze érvényesíten Építkezés közö megemlítendő Ke Iparkama Fémipa Szakisko épület Debrecenbe szolnok békéscsab kolozsvá nyá színház épülete szege zenepalo tervpályázat Márk Gézáv együ díj nye 191

14561.

CÍMS Spie

SZEMÉLYN Spie Frig

SZÓCI Spie Frigy építé sz Budapes 18 Tanulmány műegyete vége 18 Szá bérhá épít Budapest melye legúj építész törekvése igyekez érvényesíte Építkezé köz megemlítend K Iparkam Fémip Szakisk épüle Debrecenb szolno békéscsa kolozsv ny színhá épület szeg zenepal tervpályáza Már Gézá egy dí ny 19

14561

CÍM Spi

SZEMÉLY Spi Fri

SZÓC Spi Frig épít s Budape 1 Tanulmán műegyet vég 1 Sz bérh épí Budapes mely legú építés törekvés igyeke érvényesít Építkez kö megemlíten Iparka Fémi Szakis épül Debrecen szoln békéscs kolozs n szính épüle sze zenepa tervpályáz Má Géz eg d n 1

1456

CÍ Sp

SZEMÉL Sp Fr

SZÓ Sp Fri épí Budap Tanulmá műegye vé S bér ép Budape mel leg építé törekvé igyek érvényesí Építke k megemlíte Ipark Fém Szaki épü Debrece szol békésc koloz szín épül sz zenep tervpályá M Gé e