14778.htm

CÍMSZÓ: Szemlér

SZEMÉLYNÉV: Szemlér Mihály

SZÓCIKK: "Szemlér Mihály*, festő, szül. Budapesten 1833., megh. u. o. 1904. Művészeti tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Sok történeti tárgyú rajzot, litográfiát, rézkarcot és képet készített (Gara nádor megmenti Mária királynőt; Petőfi halála). Táj- és genreképeket is festett és több értekezést irt a rajztanítás módszeréről."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4778. címszó a lexikon => 836. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14778.htm

CÍMSZÓ: Szemlér

SZEMÉLYNÉV: Szemlér Mihály

SZÓCIKK: Szemlér Mihály*, festő, szül. Budapesten 1833., megh. u. o. 1904. Művészeti tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. Sok történeti tárgyú rajzot, litográfiát, rézkarcot és képet készített Gara nádor megmenti Mária királynőt; Petőfi halála . Táj- és genreképeket is festett és több értekezést irt a rajztanítás módszeréről.

14778.ht

CÍMSZÓ Szemlé

SZEMÉLYNÉV Szemlé Mihál

SZÓCIKK Szemlé Mihály* festő szül Budapeste 1833. megh u o 1904 Művészet tanulmányai Budapeste é Bécsbe végezte So történet tárgy rajzot litográfiát rézkarco é képe készítet Gar nádo megment Mári királynőt Petőf halál Táj é genreképeke i festet é töb értekezés ir rajztanítá módszeréről

14778.h

CÍMSZ Szeml

SZEMÉLYNÉ Szeml Mihá

SZÓCIK Szeml Mihály fest szü Budapest 1833 meg 190 Művésze tanulmánya Budapest Bécsb végezt S történe tárg rajzo litográfiá rézkarc kép készíte Ga nád megmen Már királynő Pető halá Tá genreképek feste tö értekezé i rajztanít módszerérő

14778.

CÍMS Szem

SZEMÉLYN Szem Mih

SZÓCI Szem Mihál fes sz Budapes 183 me 19 Művész tanulmány Budapes Bécs végez történ tár rajz litográfi rézkar ké készít G ná megme Má királyn Pet hal T genreképe fest t értekez rajztaní módszerér

14778

CÍM Sze

SZEMÉLY Sze Mi

SZÓC Sze Mihá fe s Budape 18 m 1 Művés tanulmán Budape Béc vége törté tá raj litográf rézka k készí n megm M király Pe ha genrekép fes érteke rajztan módszeré

1477

CÍ Sz

SZEMÉL Sz M

SZÓ Sz Mih f Budap 1 Művé tanulmá Budap Bé vég tört t ra litográ rézk kész meg királ P h genreké fe értek rajzta módszer