14845.htm

CÍMSZÓ: Sziklay

SZEMÉLYNÉV: Sziklay Kornél

SZÓCIKK: "Sziklay Kornél, színész, szül. Budapesten IS69., megh. u. o. 1919. 1886-ban színpadra lépett Szentendrén. Előbb vidéki társulatnál működött, komoly és komikus szerepekben egyforma sikerrel. Amikor Ditrói Mór 1896. megszervezte az új budapesti Vígszínház társulatát, őt is szerződtette. A következő esztendőben a Magyar Színház tagja lett. A Magyar Színháztól a Király Színházhoz szerződött, majd 1904. megalapította a városligeti Kis Színházat és Népszínpadot. Színdarabokat is írt (Bölcsődal; Koldus és királyfi.; Napóleon)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4845. címszó a lexikon => 850. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14845.htm

CÍMSZÓ: Sziklay

SZEMÉLYNÉV: Sziklay Kornél

SZÓCIKK: Sziklay Kornél, színész, szül. Budapesten IS69., megh. u. o. 1919. 1886-ban színpadra lépett Szentendrén. Előbb vidéki társulatnál működött, komoly és komikus szerepekben egyforma sikerrel. Amikor Ditrói Mór 1896. megszervezte az új budapesti Vígszínház társulatát, őt is szerződtette. A következő esztendőben a Magyar Színház tagja lett. A Magyar Színháztól a Király Színházhoz szerződött, majd 1904. megalapította a városligeti Kis Színházat és Népszínpadot. Színdarabokat is írt Bölcsődal; Koldus és királyfi.; Napóleon .

14845.ht

CÍMSZÓ Szikla

SZEMÉLYNÉV Szikla Korné

SZÓCIKK Szikla Kornél színész szül Budapeste IS69. megh u o 1919 1886-ba színpadr lépet Szentendrén Előb vidék társulatná működött komol é komiku szerepekbe egyform sikerrel Amiko Ditró Mó 1896 megszervezt a ú budapest Vígszínhá társulatát ő i szerződtette következ esztendőbe Magya Színhá tagj lett Magya Színháztó Királ Színházho szerződött maj 1904 megalapított városliget Ki Színháza é Népszínpadot Színdaraboka i ír Bölcsődal Koldu é királyfi. Napóleo

14845.h

CÍMSZ Szikl

SZEMÉLYNÉ Szikl Korn

SZÓCIK Szikl Korné színés szü Budapest IS69 meg 191 1886-b színpad lépe Szentendré Elő vidé társulatn működöt komo komik szerepekb egyfor sikerre Amik Ditr M 189 megszervez budapes Vígszính társulatá szerződtett követke esztendőb Magy Szính tag let Magy Színházt Kirá Színházh szerződöt ma 190 megalapítot városlige K Színház Népszínpado Színdarabok í Bölcsőda Kold királyfi Napóle

14845.

CÍMS Szik

SZEMÉLYN Szik Kor

SZÓCI Szik Korn színé sz Budapes IS6 me 19 1886- színpa lép Szentendr El vid társulat működö kom komi szerepek egyfo sikerr Ami Dit 18 megszerve budape Vígszín társulat szerződtet követk esztendő Mag Szín ta le Mag Színház Kir Színház szerződö m 19 megalapíto városlig Színhá Népszínpad Színdarabo Bölcsőd Kol királyf Napól

14845

CÍM Szi

SZEMÉLY Szi Ko

SZÓC Szi Kor szín s Budape IS m 1 1886 színp lé Szentend E vi társula működ ko kom szerepe egyf siker Am Di 1 megszerv budap Vígszí társula szerződte követ esztend Ma Szí t l Ma Színhá Ki Színhá szerződ 1 megalapít városli Szính Népszínpa Színdarab Bölcső Ko király Napó

1484

CÍ Sz

SZEMÉL Sz K

SZÓ Sz Ko szí Budap I 188 szín l Szenten v társul műkö k ko szerep egy sike A D megszer buda Vígsz társul szerződt köve eszten M Sz M Szính K Szính szerző megalapí városl Szín Népszínp Színdara Bölcs K királ Nap