15098.htm

CÍMSZÓ: Tollagi

SZEMÉLYNÉV: Tollagi Adolf

SZÓCIKK: Tollagi Adolf, színész, szül. Debrecenben 1862 ápr. 27. Tizenhétéves kora óta a színművészeti pályán volt s 1890 óta a főváros színházaiban működött, főleg komikus és operette-szerepekben vált ki. A Népszínház megszűnéséig annak tagja volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5098. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15098.htm

CÍMSZÓ: Tollagi

SZEMÉLYNÉV: Tollagi Adolf

SZÓCIKK: Tollagi Adolf, színész, szül. Debrecenben 1862 ápr. 27. Tizenhétéves kora óta a színművészeti pályán volt s 1890 óta a főváros színházaiban működött, főleg komikus és operette-szerepekben vált ki. A Népszínház megszűnéséig annak tagja volt.

15098.ht

CÍMSZÓ Tollag

SZEMÉLYNÉV Tollag Adol

SZÓCIKK Tollag Adolf színész szül Debrecenbe 186 ápr 27 Tizenhétéve kor ót színművészet pályá vol 189 ót főváro színházaiba működött főle komiku é operette-szerepekbe vál ki Népszínhá megszűnéséi anna tagj volt

15098.h

CÍMSZ Tolla

SZEMÉLYNÉ Tolla Ado

SZÓCIK Tolla Adol színés szü Debrecenb 18 áp 2 Tizenhétév ko ó színművésze pály vo 18 ó fővár színházaib működöt fől komik operette-szerepekb vá k Népszính megszűnésé ann tag vol

15098.

CÍMS Toll

SZEMÉLYN Toll Ad

SZÓCI Toll Ado színé sz Debrecen 1 á Tizenhété k színművész pál v 1 fővá színházai működö fő komi operette-szerepek v Népszín megszűnés an ta vo

15098

CÍM Tol

SZEMÉLY Tol A

SZÓC Tol Ad szín s Debrece Tizenhét színművés pá főv színháza működ f kom operette-szerepe Népszí megszűné a t v

1509

CÍ To

SZEMÉL To

SZÓ To A szí Debrec Tizenhé színművé p fő színház műkö ko operette-szerep Népsz megszűn