Az opera varázslója

Díszlettervek Oláh Gusztáv életművéből

 


Liszt Ferenc Krisztus-oratóriuma az Operaházban

Az eucharisztikus kongresszus magasztos ünnepségei sorában előkelő helyet foglal el az Operaház monumenális díszletekkel jelenetezett Krisztus-oratórium előadása. [...] Ifjabb Oláh Gusztáv életének legszebb sikerét aratta a Krisztus-oratórium jelenetekre tagozásával, rendezésével és káprázatos díszleteivel. [...] Az Operaház kísérlete, hogy a szem látványosságával keretezze Liszt zenéjét, szentségtörésnek számított volna még csak a háború előtt is. A filmcsodákkal elkényeztetett mai műélvező azonban annyira megszokta és annyira igényli a látványosságot, hogy a szem káprázatát harmonikusan össze tudja egyeztetni a fül gyönyörűségével is.

(Hódolat Krisztus király előtt az Operaházban. Új Magyarság, 1938. május 29. 18. p.)


  Vajda M. Pál felvétele, 1938
A jeruzsálemi bevonulás színhelye
 
Jelenetkép az előadásból


Vajda M. Pál felvétele, 1938   Vajda M. Pál felvétele, 1938
Jelenetképek az előadásból

 

Operaházunk megnyitotta kapuit Liszt Ferenc Krisztus oratóriumának teljes előadásával. Mert idáig, az eucharisztikus ünnepségek idején, csak részleteket ismertünk abból a ragyogó munkából, amelyben, merem mondani, Oláh Gusztáv szcenikai zsenijének és tündöklésének, angyali és költői hitetlenségének jelentősebb része van, mint Liszt Ferenc vallásos zenéjének. [...] Liszt lobogó szenvedélyessége, rendkívüli kultúrája és fantáziája is inkább a költői álmokat követte a vallásban mint a hitnek és az áhitatnak tiszta és szent sugallatát... [...] Meg vagyok győződve róla, hogy a maga romantikus természetével, a grandiózus szépségeket s a földre szállt angyalokat imádó kultúrájával ő maga is csodálta és szerette volna a fényeknek és színeknek azt a kápráztató áradatát, a megjelenítésnek azt a pazar és döbbenetes bravúrját és hatalmát az életrehívásnak azt az olykor szédítő varázslatosságát, amelyekkel szent zenei álmát egy másik művész átálmodta egy talán még művészibbb valóságba. Egy katedrálisból a színpadra. A kótafejek áradatát egy nagy élő tömeg lázas világába. Nem hiszem, hogy van manapság valaki a világon, Pierre Chérau-t is beleértve a párizsi nagy Operában, aki ezt tudta volna. Nem is beszélek olyan hatásokról, mint egy Tintoretto vagy Leonardo, mert ez, úgy érzem, nem is fontos. Ez a hatás nem több s nem kevesebb Oláh Gusztávra ebben a festőiségben, invencióban s megvalósításban, mint a reneszánsz emléke egy Puvis de Chavannessra vagy egy Alma Tademára... Mert ezekhez hasonló ez a rendkívüli művész [...]

(Szomory Dezső: Liszt Krisztus-oratóriuma az Operaházban. Színházi Élet, 1938. 42. sz. 6–7. p.)

Vajda M. Pál felvétele, 1938   Vajda M. Pál felvétele, 1938
Jelenetképek az előadásból

 

A "Krisztus" színpadra vetítésénél az eucharisztikus kongresszus díszelőadása alkalmával a megszabott egyórás játékidőhöz voltunk kötve: Most abban a helyzetben vagyunk, hogy az egész estét betöltő előadásnál számos új jelenettel gazdagíthattuk a művet és Liszt fenséges mondanivalóit tökéletesebben interpretálhatjuk. A színpadi képeket a velencei barokk stílus szellemében iparkodtam színpadra vinni, tekintve azt, hogy Liszt Ferenc vallásossága a barokk egyházművészetre emlékeztet. Az egymást követő képek erősen igénybe veszik az Operaház technikai berendezését és itt elsősorban a viharos Genezáreten való átgázolásra mutatok rá, amely - hiszem - mély hatást fog gyakorolni a közönségre.

(Részlet Oláh Gusztáv nyilatkozatából. Hangos híradó. Opera. Magyar Színpad, 1938. 271–277. sz. 1. p.)

  Vajda M. Pál felvétele, 1938
A zárókép díszletterve
 
Jelenetkép az előadásból

 

A lap tetejére