Az opera varázslója

Díszlettervek Oláh Gusztáv életművéből

 


Ottorino Respighi: A láng

Az opera magyarországi ősbemutatóját 1935. április 17-én tartották az Operaházban. Az előadás rendezője, díszlet- és jelmeztervezője Oláh Gusztáv volt. Az Operaház A lánggal nagy sikerrel vendégszerepelt 1938. május 6-án Firenzében a Maggio Musicalén és 1940. január 14-én a milánói Scalában.

  Vajda M. Pál felvétele, 1935
A helytartói palota terme. II. felvonás
 
Jelenetkép az előadásból

[...] Ifj: Oláh Gusztáv díszletei a nagytehetségű színpadépítő legnagyobb munkái közé tartozik. Ravenna, Konstantinápoly és Palermo egyházi emlékeiből rekonstruálta a világi architektura építményeit is. Az ő ravennai palatiuma, valóban, Nagy Teodorik palotája, mint ahogyan a Sant Appolinare Nuovoban lévő mozaikképekből erre következtethetünk. Nagy stílusérzék, művészettörténeti készültség és intuitiv fantázia egyesül ragyogó díszleteiben. Az első fölvonásban a palatium terrasza, a másodikban belső csarnoka, a harmadikban egyik terme, végül a San Vitale belseje, a márványok, a mozaikok összes káprázatát elénk varázsolja szúrós szemű, hieratikus szentjeivel, félhomályba vesző csillogásaival. A San Vitale beállítása egyike a legzseniálisabb színházi díszleteknek a sárgás, tömjénfüstös gyertyafény és a háttér félsötét kápolnájának remek ellentétével, amelynek homályában szinte bizáncian képszerűvé merevedve trónol Eudoxia udvarhölgyeivel. A beható stílustanulmányok alapján készilt selyem- és brokátjelmezek csak kiegészítik a művészi hatás tökéletes voltát. A mozgalmas rendezés, a tömegek izgalmas fölvonultatása is Oláh Gusztáv érdeme. [...]

(Ybl Ervin: A láng. Budapesti Hírlap, 1935. április 17.)


 
Vajda M. Pál felvétele, 1935
A San Vitale belseje. III. felvonás, 2. kép
 
Jelenetkép a III. felvonásból

[...] De nem kevésbé lehet büszke Operaházunk Oláh Gusztávnak mesébe illően szép díszleteire és az opera minden zenedrámai gazdagságát egészen magasrendű zenei és színpadi érzékkel kiaknázó rendezőművészetére. A legelőkelőbb esztétikai szellem nyilatkozott meg ennek a színpadi beállításnak minden részletében, a nagy tömegjelenetek dekoratív pompájában és nagyvonalú mozgalmasságában csakúgy, mint az egyes magánszereplők színészi tehetségét kiválóan kamatoztató, sőt felfokozó drámai instrukciókban. [...]

(Tóth Aladár: A láng. Respighi újdonság az Operaházban. Pesti Napló, 1935. április 17.)


Vajda M. Pál felvétele, 1935   Ismeretlen fényképész felvétele, 1940   Vajda M. Pál felvétele, 1935
Bodó Erzsi és Palló Imre
 
Losonczy György Basilio szerepében
 
Walter Rózsi és Lendvai Andor

Gyönyörű közönséget vonzott és a legszebb sikert aratta tegnap este a budapesti Operaház a mi Scalánkban; a nemes baráti nemzet válogatott művészi együttese valóban nem részesülhetett volna ennél melegebb és magas szinvonalához méltóbb fogadtatásban. Mélységesen átérzett, meggyőződéses elismerés váltotta ki a minden felvonás végén felzúgó egyhangú és tartós tapsvihart.
[...]
A példásan összeforrott, nagyhatású előadás semmit sem mellőzött sem hangok, sem szinpadi és festői beállitás terén, avégből, hogy a lehető legszebb eredményeket tudja felmutatni. [...]
Kivételes méltánylásban kell részesitenünk a darab beállitását, Oláh Gusztáv főrendező, egyben a szinpadi képek és jelmezek tervezőjének munkáját. Összegezve benyomásainkat, azt kell mondanunk, hogy mesteri kézzel irányitotta az egész előadást és ritka érdekességű, megkapó megvilágitású szinpadi képeket alkotott a darabhoz. [...] A lezajlott estének kiemelkedő jelentőségét a közönség soraiban feltűnt számos előkelőség hangsúlyozta. Az előadást bevezető magyar és olasz himnuszoknak felállva tapsolt a közönség.

(Respighi La fiammája a Magyar Királyi Operaház együttesével a Scalában. II sole, 1940. január)


    Ismeretlen fényképész felvétele, 1940
Udvarhölgyek jelmeze
 
Eudoxia jelmeze
 
Tutsek Piroska Eudoxia szerepében

 

A lap tetejére