Mályusz Elemér: A karizmatikus királyság. Társadalomtudomány 1934, 153. Czeglédy Károly: A szakrális királyság a steppei népeknél (a kazároknál és magyaroknál). MNy. 1974, 11.