szíves tisztelettel biztosítom – a körrendeletet Kossuth és a hadügyminiszter helyett Szemere Bertalan miniszterelnök írta alá. A következő személyek kapták: Kiss Ernő altábornagy (országos főhadparancsnok); Klapka György vezérőrnagy (komáromi vár- és seregparancsnok); Józef Wysocki vezérőrnagy (Északi hadsereg); Nagysándor József vezérőrnagy (I. hadtest), Kászonyi József ezredes (II. hadtest); Leiningen-Westerburg Károly gróf vezérőrnagy (III. hadtest), Tóth Ágoston ezredes (IV. hadtest), Vécsey Károly gróf vezérőrnagy (V. hadtest); Poeltenberg Ernő lovag vezérőrnagy (VII. hadtest); Dessewffy Arisztid vezérőrnagy (IX. hadtest); Guyon Richárd vezérőrnagy (Tartalékhadtest); Perczel Mór vezérőrnagy (Tartalékhadtest); Kiss Pál vezérőrnagy (péterváradi várparancsnok); Asserman Ferenc ezredes (komáromi várparancsnok); Bergmann József ezredes (aradi ideiglenes várparancsnok); Kmety György ezredes (15. önálló hadosztály); Horváth János alezredes (különítmény-parancsnok); Beniczky Lajos alezredes (különítmény-parancsnok) és Görgey Ármin őrnagy (különítmény-parancsnok).