A kereskedők lebecsülése ellen

(1881. január 2.)

(Kossuth kárhoztatja Verhovay Gyulát – aki nem sokkal később elhagyva a Függetlenségi Pártot az antiszemita szervezkedéshez csatlakozott –, mert kereskedő volta miatt lefitymálta a vele levelező Brázay Kálmánt.)

 

„Minő gunyos, lenéző, fitymáló hangon ir Verhovay uram Brázayról, azon apropóból [itt: okból], hogy kereskedő! Hát a kereskedést, a nemzetek anyagi emelkedésének e hatalmas emeltyüjét – azt az osztályt, melyhez tartozni a legelső angol lord is becsületének tartja, s ép azért oly nagy Anglia, mert annak tartja; igy kell tractálni egy embernek a ki magát democratának pozirozza? – Soha sem jut az a Magyarország zöldágra, ha ott olyan a szellem!…

Bizony reá férne a fiura egy kis jó tanács, hogy a hetvenkedő handabanda se nem virtus, se nem gradus [lépcsőfok] a reformatori stallumra [tisztségre].”

OL. R.65/248.
Hátra Kezdőlap Előre