CÍMLAP

Pilipkó Erzsébet

Identitás és hit III.

TARTALOMA munkácsi egyházmegye ugocsai területének nyelvi változásai a történeti források alapján
A szakrális tárgyrendszerek változásai a bizánci rítusú katolikus néphagyományban Kárpátalján
Kapcsolatok egy kárpátaljai ruszin telepesfaluban
"...az evángáriomra esküdtem, úgy vót..." Egyházi fogadalomtétel Kárpátalján...
Identitás-(re)konstrukciók A kárpátaljai magyar görög katolikusok identifikációs útjai
A "határmentiség" traumái a kárpátaljai életben
Turizmus a határon, avagy a turizmus határa. A tiszaújlaki-tiszabecsi kishatárátkelő