CÍMLAP

Pilipkó Erzsébet

Identitás és hit II.

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Magyar ortodoxok a kárpátaljai Tiszaháton
"Melyik templomba jár, amelyiken kereszt vagy amelyiken kakas van?
Egy magyar-ruszin házasság története
"... a hagyományt nem lehet átállítani..." Közösségek viszonya Kárpátalján a görög katolikus egyház keleti szertartásának nyugati elemeihez
A "nemlétező" görög katolikus egyház működése Kárpátalján 1949-től 1989-ig


Fülszöveg

...Tanulmányaim többségének célja, hogy a mai Kárpátalján az 1949-ben megszüntetett görög katolikus egyházmegye és az 1989- es politikai fordulat hatására visszanyert legitimitás által bekövetkezett változásokat az egyházmegye magyar nyelvű községeiben megvizsgálja. A nyelvi változások dinamikáját nem egy időpont kiragadásával, hanem folyamatában, társadalmi, történelmi és demográfiai változásokba ágyazva, történeti források alapján próbáltam nyomon követni. Az 1990- es évek változása azonban egyúttal egy konfliktussorozat kezdetét is jelentette, ezért több tanulmányban foglalkozom a vallási hovatartozás köré szerveződő konfliktusok természetével, a hátterükben meghúzódó érték- és érdekellentétek feltárásával. Néhány munkám célkitűzése között szerepel a vegyes etnikumú települések interkulturális kommunikációjának, a nemzetiségek közötti szociális kapcsolatoknak, a mindennapok etnikumközi érintkezéseinek a bemutatása. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy vizsgálataim a kárpátaljai görög katolikusok történetének csupán egy szeletét próbálja felölelni, vallásosságuknak azon mozzanatait, amelyeknek etnikai vonatkozásai vannak. Nem volt célom a vallástörténészek kompetenciájába tartozó vallástörténeti kérdések tárgyalása, csupán e közösségek mindennapi életén keresztül bemutatni, hogy a "mindennapos ismétlődések észrevétlen eltolódásai" hogyan konstituálják az egyház "kisbetűs történelmét," társadalmi fenntartó jelentőségét.