CÍMLAP

Vitális István

A szén keletkezése és kárpát-medencei előfordulásai

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

A. A szén keletkezése

1. Karbónium-dúsulás
2. Mesterséges karbónium-dúsítás
3. Szénképződés a természetben
4. Tőzegképződés

B. Tőzeg- (turfa-) előfordulások

1. A Hanyság tőzegtelepei
2. A balatonvidéki Nagy-Berek tőzege
3. A székesfehérvár-vidéki Sárrét tőzege
4. A tiszántúli Sárrétek tőzegei
5. Elszenesülés a tőzegben

C. Barnaszén-előfordulások

1. Barnaszeneink keletkezése
2. A barnaszén kőzetalkatrészei
3. Pliocén lignitjeink
4. Rózsaszentmárton lignitje
5. Bihar és Szilágy vármegye lignitjei
6. Várpalota miocén lignitszerű barnaszene
7. A borsodi miocén lignitszerű barnaszenek
8. Királd miocén barnaszene
9. Egercsehi miocén barnaszene
10. Salgótarján alsó miocén barnaszene
11. Brennberg miocén barnaszene
12. Handlova miocén barnaszene
13. A Zsílvölgy felső oligocén fényes barnaszene
14. Egeres felső oligocén fényes barnaszene
15. Mogyorós, Szarkás, Annavölgy felső oligocén barnaszene
16. A Magyar Középhegység barnaszenei
17. Kisgyón eocén fényes barnaszene
18. Mór - Pusztavám - Oroszlány eocén fényes barnaszene
19. Tatabánya paleocén fényes barnaszene
20. Németegyháza eocén és paleocén fényes barnaszene
21. Az esztergomvidéki eocén és paleocén fényes barnaszén
22. Pilisszentiván paleocén fényes barnaszene
23. Nagykovácsi eocén és paleocén fényes barnaszene
24. Kosd eocén fényes barnaszene
25. Ajka felső kréta szene
26. Nagybáród felső kréta szene

D. Feketeszén-előfordulások

1. Stájerlakanina liasz feketeszene
2. A pécsvidéki liasz feketeszén
3. Komló liasz feketeszene
4. Magyaregregy - Nagymányok liasz feketeszene

E. Kőszén-előfordulások

1. Tiszafa - Újbánya felső karbón kőszene
2. Kemenceszék felső karbón kőszene
3. A Zempléni-hegység felső karbón kőszene
4. A Máramarosi-havasok karbón kőszene

F. Szénvagyon

1. Szénkészlet
2. Széntermelés


Előszó

Nagyapám, dr. Vitális István (1871-1947) geológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a M. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán (Sopron) a Földtani és Teleptani Tanszék műegyetemi rendes tanára, tanári pályája végén, 1939-ben megjelentette a Magyarország szénelőfordulásai című hézagpótló főművét.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület felkérésére 70 évvel ezelőtt, 1942-ben Szénbányászat címmel megírta a magyarországi szénbányászat történeti-földtani-műszaki monográfiáját, melynek első kötete már 1944-ben nyomdakész volt. Nem rajta múlt, hogy a II. világháború és az azt követő gazdasági nehézségek közepette a tetemes költségek miatt kiadását az egyesület nem tudta vállalni.

Buda 1944/45 évi ostromakor az Otthon utca 6. sz. alatti lakóháza erősen megsérült, melynek következtében számos értékes kézirata és ásványgyűjteménye tönkrement, illetve elveszett.

Életművének közelmúltbeli rendezése során a megmaradt iratok között megtaláltam a tervezett mű, "A szén keletkezése és magyarországi előfordulásai" végleges szövegű nyomdai hasáblevonatát. Ezt az anyagot mint tudománytörténetileg tanulságos, s mint a jelenben is hasznos munkát "A szén keletkezése és kárpát-medencei előfordulásai" címmel, a rudabányai Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány segítségével ebben a kis kötetben tesszük közkinccsé.

Reméljük, hogy a kiadvány jó tájékoztatást ad a széntelepek keletkezésének és megismerésének történetéhez, valamint segítséget nyújt a még feltáratlan bányászati lehetőségek tanulmányozásához.

Ehhez kívánunk jó szerencsét!

Dr. Vitális György
aranyokleveles geológus