CÍMLAP

Kenyeres Mária

Színdobbanások

TARTALOM, AJÁNLÁSTartalom

Ajánlás
Vallomás
Én és vers

MAGAMTÓL TÁVOL
Szólni kényszerít
Ennyi kell
Sóhajok
Ma és holnapután
Válasz
Történet
Négysoros
Kérés
Pillanatkép
Útravaló
Kérdések
Fohász
Ítélet
Dogmatikusan
Vers leszel
Mi a haza?
Sólyomének
A semmi színe
Végzetem
Ámen
Az én öreg barátnőm

NEKED CÍMEZVE
Emlék
Csillagének
Hangulat
Neked adom
Este
Helyzet
Perc-szerelem
Dráma
Szemrehányás
Neked címezve
Riposzt
A pont után
Utórezgések
Hűség
Miért?
Tartalom


Ajánlás

"Nagy tehetségek ritkán születnek" - olvashatjuk és hallhatjuk nem szűnő gyakorisággal a tetszetős féligazságok egyikét, holott valójában fogalmunk sincs a született tehetségek számáról, hiszen csak a "befutott", többé-kevésbé kiteljesedett tehetségeket tudjuk nyilvántartani; az érvényesülés esélyétől elzárt, elveszett tehetségek száma valószínűleg nagyobb, legalábbis szintén számottevő. Innen a művészi műhelyek, a lapok, a kiadók mindenkori felelőssége: felfedezni, az általuk teremtett értékek közvetítésével bátorítani az arra érdemes tehetségeket.

Kenyeres Mária az utóbbiak egyike. Alkotói adottságait jellemzi a kőkemény tény: szent és kínzó indíttatásból eddig "elkövetett" alig hetven versének nagyobbik fele máris kötetbe kívánkozik, mint ahogy kevés prózája közül is három novella. Ez a körülmény azért nyom sokat a mérlegen, mert vannak mások - magamat is ide értve -, akik csak többszáz-valahányadik írásukkal érték-érik el a közlési nívót.

Az alkotói erények elismerésekor természetesen még nem tudhatjuk, mire és mennyire lesz képes Kenyeres Mária a továbbiakban: kötetének megjelenése hatalmas impulzus lesz-e tehetségének teljes kibontakozásához, vagy ez a tehetség cserje, afféle "aljnövényzet" marad irodalmunk nagyjainak Balassi Bálinttól Csoóri Sándorig húzódó jegenyesora alatt? Maradjunk annál, hogy a szerző lélekborzongató létélményeinek "kibeszélési" szándéka, kényszere - a költői kifejező eszköztár teljes birtokbavételével, alkalmazásával gazdagodva - nagy formátumú alkotói életművet ígér. A csalódás veszélye azonban fennáll, hiszen a törékeny, női lelkületű tehetséget bármi megtorpanthatja, elrettentheti a kiteljesedés küzdelmekkel terhes folyamatától.

Ne így legyen, s ha mégis, akkor se essünk kétségbe, mert az irodalom erdejében álló szálfák alatt természetes flóra a cserjék világa, általuk teljes az erdő; bármennyire hajlamosak vagyunk a magasban pompázó lombokra figyelni, ellenállhatatlan késztetésnek engedelmeskedve gyakran a szemmagasságban elénk táruló, színpompás burjánzásra csodálkozunk rá, vagy éppen a fű közt oly rokonszenvesen szerénykedő ibolya semmi mással nem pótolható kékségére.

Bízni kell. Abban, hogy a szerző teremtette értékek majdani hosszú sorának csak töredékét nyújtja ez a kötet, amelynek kiadása az egyetlen lehetséges biztatás az alkotói munka folytatására. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az olvasók figyelmébe Kenyeres Mária első kötetét.

Nagy Zoltán Mihály