CÍMLAP

Jaroslav Lazur - Gajdos István

A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának jogi státusa: külföldi és hazai tapasztalatok

TARTALOM, BEVEZETŐTartalom

Bevezető

1. fejezet.
A nemzeti-kulturális autonómia elmélet alapjai és evolúciója Ukrajnában
1.1. A nemzeti-kulturális autonómia fogalma, jellemzői és fajtái
1.2. A nemzeti-kulturális autonómiával kapcsolatos politikai-jogi szemlélet fejlődése
1.3. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának evolúciója Ukrajnában
Következtetések az 1. fejezetből

2. fejezet.
A nemzeti-kulturális autonómia jogi státusza a külföldi országokban
2.1. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiáinak jogi alapjai a külföldi államok törvénykezése alapján
2.2. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonóm szervei létrehozásának rendje a külföldi államok törvénykezése szerint
2.3. A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiáinak jogai és kötelességei a külföldi államok törvénykezése alapján
Következtetések a 2. fejezetből

3. fejezet.
A nemzeti-kulturális autonómia fejlődésének perspektívái Ukrajnában
3.1. A nemzeti-kulturális autonómia jogi alapjai fejlődésének perspektívái Ukrajnában
3.2. A nemzeti-kulturális autonómia szervei kialakításának ukrajnai koncepciója
3.3. A nemzeti-kulturális autonómia szervei jogi státuszának koncepciója Ukrajnában

Felhasznált irodalom


Bevezető

Ukrajna függetlenségének kikiáltásával lényeges pozitív változások mentek végbe a kisebbségi nemzetek jogi státusa kialakításában. Így például, létrehozták a nemzeti kisebbségek fejlődéséhez és jogaik biztosításához nélkülözhetetlen törvényi bázist, elismerték a nemzeti kisebbségeknek "A nemzeti kisebbségekről Ukrajnában" szóló törvény 6. cikkelye szerinti, a nemzeti-kulturális autonómiára vonatkozó jogukat. Alkotmányos szinten elismerték a nemzeti kisebbségek létezését, illetve rögzítettek egyes, a nemzeti kisebbségek jogai védelmére és biztosítására irányuló álláspontokat; ratifikáltak számos nemzetközi egyezményt, amelyeknek célja a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és biztosítása Ukrajnában stb.

A kutatás témájának aktualitása abban rejlik, hogy az Ukrajna különböző nemzetiségi közösségei újjászületésének, a nemzeti-kulturális autonómia koncepciójának napjainkban végbemenő evolúciója feltételei közepette igen fontos elméleti és gyakorlati fontossággal bír a nemzeti kisebbségek nemzeti-kulturális autonómia jogi státusa problematikájának kutatása a nemzetközi és hazai tapasztalat alapján.

Ukrajna a nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvényeinek további fejlődése, a nemzeti kisebbségek a nemzeti-kulturális autonómiára vonatkozó jogának minőségileg új értelmezése igen fontos tényezővé válik a jogi és demokratikus állam fejlődése szempontjából. A nemzeti kisebbségek jogai, ezen belül a nemzeti-kulturális autonómiára vonatkozó joga megvalósításának biztosítása - az ember és az állampolgár jogai és szabadságjogai rendszerének nélkülözhetetlen és elvitathatatlan része. Egyes külföldi államokban, többek között a Magyar Köztársaságban, az Orosz Föderációban, Szlovéniában és Észtországban a kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának koncepciója megfelelő megvilágításra lelt a hatályos törvényekben. Ezen országok tapasztalatát célszerű lenne alkalmazni Ukrajna nemzeti-kulturális autonómiáról szóló törvényei tökéletesítése során.

...