CÍMLAP

Zubánics László

"Perli-e még ezt a hont más?"

TARTALOM, AJÁNLÁSTartalom

I. FEJEZET. AKIK AKARATUK ALÁ GYŰRTÉK A TÖRTÉNELMET IS
  1. A Hunyadiak vidékünkön
  2. Báthori István erdélyi fejedelem, lengyel király
  3. Rákóczi Zsigmond, a dinasztiaalapító fejedelem
  4. Lorántffy Zsuzsanna, a szeretet nagyasszonyának emlékezete
  5. Korjatovics Tódor
  6. Idősebb Erzsébet királyné

II. FEJEZET. AZ ÉSZAKKELETI-FELVIDÉK NAGY CSALÁDJAI
  1. A bocskói, kismarjai és raszinyai Bocskai család
  2. A gróf székesi Bercsényi család
  3. A ruszkai Dobó család
  4. A perényi herceg és báró Perényi család
  5. A pálóczi Pálóczi család
  6. A homonnai és gerényi gróf Drugeth család

III. FEJEZET. VIDÉKÜNK VÁRAI
Bereg vármegye
  1. "Munkács magas kővára..."
  2. Szentmiklós (Beregszentmiklós)
  3. Borsova vára
  4. Kovászó
  5. A dédai Tóvár
  6. A guti földvár
Máramaros vármegye
  7. Huszt
  8. A dolhai várkastély
  9. A barankai vár
  10. Visk
Ugocsa vármegye
  11. A nagyszőlősi Kankó vár
  12. A királyházi Nyalábvár
Ung vármegye
  13. Az ungvári vár
  14. Szerednye
  15. Nevicke

IV. FEJEZET. 1100 ESZTENDŐ NAGY ALAKJAI
  1. Árpád, a honalapító
  2. István, a király
  3. László, a lovagkirály
  4. Könyves Kálmán
  5. IV. Béla, a második honalapító
  6. Nagy Lajos
  7. Mátyás, az igazságos
  8. Bocskai István, a magyarok Mózese
  9. II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem

V. FEJEZET. MINDAZ, AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVEINKBŐL KIMARADT
  1. Az ószlávok
  2. A varégek (ruszok)

VI. FEJEZET. ÉRDEKESSÉGEK A TÖRTÉNELEM TÁRGYKÖRÉBŐL
  1. Nők a világtörténelemben
  2. Az Árpád-ház és a Kijevi Rusz dinasztikus kapcsolata
  3. A sárkányokról
  4. Papiba' taligán jár a liba...
  5. Thököly-kincsek a munkácsi várban
  6. A Szent Korona
  7. Domonkosok a középkori Beregszászban
  8. Templomosok a Borzsa partján
  9. Régészeti napló

VII. FEJEZET. FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
  Forradalom és nemzeti kérdés Ung, Bereg és Ugocsa megyékben az 1848-1849-es szabadságharcban

VIII. FEJEZET. OKTATÁSTÖRTÉNETI JEGYZETEK
  1. Non scholae, sed vitae...
  2. Egy felekezeti iskola viszontagságai a XX. század elején

IX. FEJEZET. 20. SZÁZADI TÖRTÉNELMÜNK BUKTATÓI
  1. Gondolataim egy tanulmánnyal kapcsolatban, avagy, hogyan hamisítsuk meg a történelmet?
  2. Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történetéből
  3. Kárpátaljai autonómiatörekvések a XX. században

X. FEJEZET. A MAGYAR CÍMERTAN TÖRTÉNETE

IRODALOMJEGYZÉK
A SZERZŐ ÉLETRAJZA


Ajánlás

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-Természettudományi Kar magyar történelem és európai integráció tanszéke által összeállított történelmi olvasókönyvet az itt tanuló diákoknak, illetve minden történelem iránt érdeklődőnek ajánljuk.