CÍMLAP

"Verecke híres útján jöttem én..."

TARTALOM, AJÁNLÓTartalom

Anonymus: Gesta Hungarorum (A magyarok cselekedeteiről)
Kézai Simon mester: Magyarok krónikája
Tompa Mihály: Beregszász
Szépasszony dombja
Lampertszásza (Beregszász) város kiváltságlevele
Mátyás király históriája
Szabács vára
Alvinczy Péter: Halotti pompa...
Dr. Komáromy András: A Dózsa-lázadás történetéhez
Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm...
Munkács város Statútuma
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai
Telegdy Kata: Levele ángyához
Igen szép siralmas ének
Lehoczky Tivadar: A muzsaji rejtélyes üreg
Gyöngyösi István: Tatárok diadalma az erdélyi hadakon Lengyelországban
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók
Tasnádi H. István: A szegénylegények éneke
Névtelen: Gróf Rákóczi Ferencrül
II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok
Petrőczi Kata Szidónia: XXVII. Más ének. Egy török nótára
XXVIII. Más. Kemény János Erdélyi Fejedelem nótájára
Gvadányi József: Badalai Quártélyozás. Halaknak soksága
Gvadányi József: Halaknak soksága
Természeti csapások az 1780-as években
Petőfi Sándor: Úti levelek
Petőfi Sándor: A munkácsi várban
Petőfi Sándor: Meleg dél van...
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala
Kölcsey Ferenc: Emléklapra
Bél Mátyás-Laurentsik Keresztély: Bereg megye leírása
Mikszáth Kálmán: Farkas a Verhovinán
S. Benedek András: Gyászmise Kossuthért
Pálóczi Horváth Lajos: Álompákász
Dsida Jenő: Előre való beszéd
Tamás Mihály: Két part közt fut a víz...
Móricz Zsigmond: A Magyar írás elé
Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban
Fábry Zoltán: Az éhség legendája
Sáfáry László: Tutajosok
Sáfáry László: Verhovina
Kovács Vilmos: Holnap is élünk
Kovács Vilmos: Korom
Kovács Vilmos: Verecke
Jegyzetek


Ajánló

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-Természettudományi Kar magyar történelem és európai integrácós tanszék módszertani kiadványát, illetve honismereti gyűjteményét az itt tanuló történelem szakos és magyarszakos diákoknak valamint középiskolásoknak ajánljuk.