CÍMLAP

Zubánics László

Víz tükrére történelmet írni...

TARTALOMI. Fejezet. Vidékünk várai
Bereg vármegye
  "Munkács magas kővára..."
  Szentmiklós (Beregszentmiklós)
  Borsova vára
  Kovászó
  A dédai Tóvár
  A guti földvár
Máramaros vármegye
  Huszt
  A dolhai várkastély
  A barankai vár
  Visk
Ugocsa vármegye
  A nagyszőlősi Kankó vár
  A királyházi Nyalábvár
Ung vármegye
  Az ungvári vár
  Szerednye
  Nevicke

II. fejezet. Vidékünk a családtörténet tükrében
  A siklósi herceg és báró Perényi család
  A pálóczi Pálóczi család
  A gróf székesi Bercsényi család

III. Fejezet. Érdekességek a történelem tárgyköréből
  Templomosok a Borzsa partján