Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12928 documents

Ó-kori földrajz / Henry Fanshawe Tozer ; fordító Laukó Albert

Világtörténet, Természeti földrajz, Egyéb történeti segédtudományok
történeti földrajz, ókori világ, ókori civilizáció, ókori állam, ókori táj, ókor

"A legelső időkben a görögök és rómaiak földrajzi látásköre nagyon korlátolt volt. Nem is lehetett máskép, minthogy Amerika még ismeretlen volt, s a három ó-világi földség legnagyobb része még nem volt kikutatva. Homéros költeményeiben a föld ismerete a Földközi tengernek csupán keleti medenczéjére szorítkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13308   2014-09-23

Budapest-balpart általános csatornázása : Budapest Székesfőváros Tanácsi 2. Ügyosztálya vonatkozó tervezetének ismertetése

Vízépítés, Vízszennyezés, szennyvíz, Hidrogeológia, Közüzemi szolgáltatások
közmű, vízépítés, vízgazdálkodás, csatornázás, műszaki terv, Budapest, Duna, 1910-es évek

"Budapest-balpart csatornahálózata a beépített területek fejlődésével minden időben meglehetősen arányosan növekedett. A régi, 1891. év előtti hálózat megfelelő általános tervezet hiányában nem volt egységes, hanem az számos egymástól független hálózatrészre oszlott."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13307   2014-09-23

A Vesuvion : Napló-jegyzetek / Vojnich Oszkár

Külföldi országok, városok, Természeti földrajz
vulkán, útinapló, utazási irodalom, vulkánkitörés, Vezúv, Pompei, Olaszország, 1906, 20. sz.

"Pompei keskeny utczáin jártam ... Milyen épen őrizte meg a vulkanikus hamuburok kövezetét, az épületek falait, a tűzhelyeket, az edényeket és a fali festményeket! Csakis a márványoszlopok, a földi nagyságnak és örökkévalóságnak e szimbólumai törtek ketté és hullottak a porba..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13306   2014-09-23

Általános psychopathologia / Hajós Lajos

Pszichiátria
pszichopatológia, kórlélektan, pszichózis, elmebetegség, pszichés betegség, pszichiátriai zavar, orvosi pszichiátria, lélektan

"Idegelemek elpusztulása, vagy müködéshiánya még oly nagy réseket is üthet a normális szellemi folyamatokon, azonban a müködésre tovább is képes idegelemek az értékükben devalvált syntheticus müködéseket ugyanoly törvények szerint bonyolitják le, mint normális körülmények között."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13305   2014-09-23

Az üstökös : Petőfi életének regénye két kötetben / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, életrajzi regény, Petőfi Sándor (1823-1849), költő, 20. sz.

"Itt-ott legendákban, szájról-szájra adott történetekben még sokáig felbukkan. Esküdtek is, hogy látták. Ha a csillag villámgyors útja végighasít az emberiség felett a mennybolton, a vakító fényesség után behunyott szem egy darabig még látja a csodálatos csillag vonalát."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13304   2014-09-22

Pocok Palkó története : Az ifjúság számára / Kanizsai Ferenc

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Pocok Palkó kicsit megdöbbent... Mintha a szivét fojtogatta volna valami... Nem tudott örülni az illatos erdőnek, a lombok közt átaranyló napsugárnak; elment a szederbokrok mellett anélkül, hogy egyetlen egy szem szeder után nyult volna... Igaz ugyan, hogy nem készült el a leckéből, de sokért nem adná, ha most az iskolában lehetne..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13303   2014-09-22

A lábszánkózás kézikönyve / Chernel István

Téli sportok, Sporttörténet
síelés, téli sport, sísport, sporttörténet

"A norvég lábszánkózó egyletek folyton szaporodván, azok a krisztiániai egylettel országos szövetkezésbe léptek, mely szövetség ma 44 egyletet 3000-nél több taggal egyesít. A példa hatott; Svédországban, Finnlandban szintén keletkeztek lábszánkózó egyesületek és évi versenyek, sőt a lökés Közép-Európára is átterjedt."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13302   2014-09-22

Pascal orvos : Regény / Émile Zola ; fordító Cserhalmi Irén, Gerő Attila

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Határozottan meg volt győződve róla, hogy ő az a magányos uttörő, az a hirnök, a ki vázolja az elméletét, tapogatódzik a gyakorlatban és mert módszere csak kezdetleges, kudarczot vall. Visszaemlékezett lelkesedésére, midőn azt vélte, hogy ideganyagbeoltásaiban az általános gyógyszert fedezte fel; aztán rátért csalódásaira..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13301   2014-09-22

A boszorkány és más elbeszélések / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Megsúgom neked, Vera, titokban: boszorkány ez!... Van ez már száz esztendős, csakhogy amikor akarja, fiatal bőrbe búvik én tudom, magam láttam... Láttam, amikor éjjel, éjfélkor, a sötét bérc barlangja előtt állott igazi alakjában... Ott vedlett meg előttem, mint a rák, ha eljön az ideje."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13300   2014-09-19

Bethlen Gábor és Európa / szerkesztő Kármán Gábor, Kees Teszelszky

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet
magyar történelem, Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629), uralkodó, diplomáciatörténet, politikai propaganda, politikatörténet, közvélemény, Erdély, Európa, 17. sz.

"Bethlen ellenségeinek többé-kevésbé folyamatosan politikai érdeke maradt a törökös fejedelemre vonatkozó előítéletek megerősítése és terjesztése, ugyanakkor számos érvük valóban megállta a helyét: az erdélyi fejedelem tényleg élni szeretett volna az oszmánok katonai támogatásával, tényleg nyilvánosan kérkedett az oszmánbarátsággal..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13299   2014-09-19

Insights into the cultural heritage landscape : a Reader / szerkesztő Kleisz Teréz

Muzeológia, műemlékvédelem, Művelődésszociológia, Falu, város, Közművelődés, népművelés, Számítógépes alkalmazások
kulturális örökség, világörökség, kulturális politika, múzeum, múzeum közönségkapcsolatai, városarculat, múzeumpedagógia, urbanisztika, informatika, Magyarország, Európai Unió

"UNESCO has become a strong advocate for promoting the idea of preserving and displaying unique human treasures of universal value... Governments that sign the Convention realize that it brings responsibilities and duties to conserve not only the World Heritage sites situated on their territory, but also to protect their national heritages."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13298   2014-09-19

Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei / Forgách József ; közreadó Forgách László, Forgách István

Helytörténet, helyismeret, Genealógia, családtörténet
helytörténet, vár, várrom, Szalánc, Magyarország, 10-17.sz.

"A Szalánczi vár épitési koráról nincs biztos tudomásunk, csak annyit tudunk, hogy első birtokosai az Aba nemzetség leszármazói voltak, kiknek első ősei Ed és Edőmér kun vezérek, Árpád vezérlő fejedelemhez csatlakozva, hiven segitették őt a honfoglalás nagy munkájában."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13297   2014-09-19

A Csallóköz-szerdahelyi casino könyvtári jegyzéke

Katalógusok, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet
könyvkatalógus, olvasókör, társasági élet, művelődéstörténet, Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó, Dunaszerdahely

"De monarchia et S. Corona R. Hungariae - Petr. de Réva
Notitia rerum hungaricarum - C. F. Palma
A világ ritkaságai - Farkas Fer.
Hunyadiak kora Magyarországon - Gr. Teleki J."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13296   2014-09-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic