Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15426 documents

A csik-somlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-dik évig megjelent könyvek ... czímtára

Katalógusok, Könyv- és írástörténet
könyvjegyzék, könyvkatalógus, kiadói katalógus, nyomtatvány, nyomda, franciskánusok, nyomdászattörténet, keresztény egyház, Csíksomlyó, 1662-1884, 17-19. sz.

"25. sz. Az Isten Mindenhatóságának Tárháza. Az Az: Szent Anna A boldogságos Szüz Mária Édes Annyának Tiszteleti. Főképpen A Magyar Nemzet hozzája-levö régi, és buzgo áitatosságának öregbitésére ujjolag megnyittatott. Nyomtattatott A' Csik Somlyai Klastromban. 1773."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15821   2016-07-29

Latin nyelvtudomány nagyobbak számára / Táncsics Mihály

Nyelvoktatás
latin nyelv, nyelvkönyv

"Mire való volna minden nyelvtanulásunk, ha nem volnánk képesek gondolatinkat úgy közölni, hogy mások bennünket megérthessenek. Mind az, a' mit eddig az Etymologiában tanultunk, magában véve semmi, csak a' Syntaxis által vehetjük hasznát; és ez úgy van minden nyelvben."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15820   2016-07-29

Latin nyelvtudomány kezdők számára / Táncsics Mihály

Nyelvoktatás, Többnyelvű általános szótárak
latin nyelv, nyelvkönyv

"Mi a' latin nyelvtudomány?
A' latin nyelvtudomány azon tan, mellyből latinul olvasni, érteni, irni és beszélni tanulunk.
Hány részből áll?
Négy részből, mellyek: szónyomozás, szókötés, helyesirás és hangmérték."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15819   2016-07-28

"A Mindenem, a Boldogságom..." : Ludwig van Beethoven és a martonvásári Brunszvik Jozefin grófnő szerelméről / Hornyák Mária

Zenetörténet, Művelődéstörténet
Beethoven, Ludwig van (1770-1827), zeneszerző, híres ember, Brunszvik Jozefin (1779-1821), Martonvásár, 1799-1812, 19. sz.

"Miért nincs kifejezése beszédünknek, amely jelezhetné azt a mindenen túlmenő, megnevezhetetlen tiszteletemet Iránta az egyetlen szerelmem iránt... Ő, Ő a mindenem a boldogságom... Csendesen dobogj, te szegény szívem - egyebet úgysem tehetsz. - Csak Érte - mindig csak Érte - csakis Érte."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15818   2016-07-28

Őrzők : Egészségügyi alapellátók gyakorlatközpontú kézikönyve / szerkesztő Kereki Judit, Major Zsolt Balázs

Egészségügy általában, Gyermekek, ifjúság, Pszichológia, Születés, Gyermekek, Nevelési módszerek, Pedagógiai lélektan
egészségügyi ellátás, családvédelem, gyermeklélektan, védőnő, gyermek, kisgyermekkor, gyermekgondozás, csecsemőgondozás, szociális gondozás, pedagógiai lélektan

"Az egyéniségünkkel kell képesnek lennünk olyan minőségű szakmai kapcsolatot kialakítani minden egyes kliensünkkel, betegünkkel, gondozottunkkal, amely biztosítja az együttműködésüket, tanácsaink, javaslataink megfogadását a segítői, emberi kapcsolat «láthatatlan erővonalának» bátorító, megtartó erejében bízva."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15817   2016-07-27

Martonvásár / Hornyák Mária ; szerkesztő Erdős Ferenc

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
helyismeret, helytörténet, településföldrajz, helyi társadalom, Brunszvik család, Martonvásár

"Martonvásár 1789. január 22-én II. Józseftől mezővárosi rangot kapott. Az ifjabb Brunszvik Antal közbenjárására elnyert privilégium szerint a »kalapos király« a birtok lakóinak, »s más szomszédos helységeknek a hasznára és jólétére gondot fordítván« engedélyezte, hogy Martonvásár »örökre a mezőváros névnek örvendjen«."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15815   2016-07-27

Brunszvik Teréz és kortársai Martonvásárról : Martonvásár várossá nyilvánításának emlékére / szerkesztő Hornyák Mária

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
helyismeret, helyi társadalom, Brunszvik család, Martonvásár, 18-19. sz.

"Martonvásáron, Székesfehérvár megyében Budától két postaállomásnyi távolságra, Korompai Brunszvik Ferenc gróf lakóhelye környezetét, beleértve e majorságainak példás üzemeit is, néhány év alatt egy teljes egésszé formálta, amely méltán tetszik a hon szeretetén alapuló birtokrendező művészet minden barátjának."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15814   2016-07-26

Kombinatorikus optimalizálás / Fiala Tibor

Gráfelmélet, Alkalmazott matematika
kombinatorika, optimumszámítás, matematikai modell, operációkutatás, gráfelmélet

"A maximális folyam feladatban olyan lehetséges folyamot keresünk, amelyiknek az értéke maximális. Mivel a lehetséges folyam feltételrendszere egy korlátos és zárt halmazt definiál, a folyam értéke ezen egy folytonos (lineáris) függvény, a feladatnak mindig van megoldása."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15813   2016-07-26

Az enyém [Hangoskönyv] / Jenei András

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok, Életmód, egészség, betegség
magyar irodalom, csökkent látású, cukorbetegség, hangoskönyv, 21. sz.

"Nem magyaráztam meg sok dolgot sem a vakokkal, sem a dializáltakkal kapcsolatban, de azt vallom, hogy ha mersz kérdezni, akkor megérdemled, hogy válaszoljak! Mit üzenek mégis? Menj, ha menned kell! Sírj, ha úgy érzed, hogy az neked jó! Viselkedj, ha azt érzed, továbbjuthatsz vele! Írj, ha hiszed, hogy szavaid eljutnak másokhoz..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15812   2016-07-25

Diszkrét szimuláció matematikai alapjai / Szűcs Gábor

Alkalmazott matematika, Játékelmélet
szimuláció, matematikai modell, operációkutatás, matematikai programozás, döntéselmélet

"A szimulációs alkalmazások többsége tartalmaz véletlenszerű elemeket is, azaz vagy teljesen sztochasztikus vagy kvázideterminisztikus modellek felépítése a feladat (nagyon ritkán fordul elő teljesen determinisztikus eset). A «véletlen»-t viszont modellezni kell..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15811   2016-07-25

Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban / Brunszvik Teréz ; fordító Dancsecs Zsuzsanna

Zenetörténet
zeneszerző, zenetörténet, memoár, Beethoven, Ludwig van (1770-1827), magyarországi német irodalom, Németország, 18-19. sz.

"Ekkor kötöttük Beethovennel azt a szíves, bensőséges barátságot, amely a Mester élete végéig tartott. Beethoven eljött Budára, eljött Martonvásárra is, és mi felvettük abba a kis köztársaságba, amelynek csupa kiválasztott férfi és asszony volt a tagja."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15810   2016-07-22

Brunszvik Teréz, Teleki Blanka és De Gérandóné Teleki Emma Kossuth Lajosról

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, államférfi, emigráció, memoár, történelmi forrás, Kossuth Lajos (1802-1894), Magyarország, 19. sz.

"1849. ápr. 11.: Minden ember a másikban látja a saját tükörképét. A lélek, a gondolatok, a szellem, a jellem nagysága csak látva érthető, ahol ezek jelen is vannak, - így lehet a különféle nézeteket és a belőlük levont ítéleteket megmagyarázni, pl. többek között Kossuthról."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15809   2016-07-22

Ifjúsági könyvtárjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok ... számára / Horváth Kálmán

Katalógusok, Egyéb listák, Oktatáspolitika, oktatásügy, Beszerzés, dokumentumellátás, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, ajánló bibliográfia, iskolai könyvtár, középfokú oktatási intézmény, Magyarország, 1930-40-es évek

"I. rész. IV. csoport. Polgári fiú- és leányiskola, gimnázium és leánygimnázium I-II. osztálya. (10-12. év.) a) Beszerzendő művek:
Abonyi Árpád: Három vitéz magyar baka. Singer és Wolfner. (Elfogyott.)
Andersen meséi. (Mikes.) Franklin"

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15808   2016-07-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic