Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15499 documents

A zene végtelen változatossága I. : Előadások a Zalaegerszegi Zenebarátok Klubjában / Juhász Tibor

Zene általában, Zeneoktatás
zene, zeneelmélet, zenepedagógia, zenei variáció, zenei hang, madárhang

"Mennyi hang... És mennyi hang szólalt már meg itt, a zeneklubban, a világ koncerttermeiben, a tévé- és rádióadásokban, CD-k, videók lejátszásakor. De ebből a sok hangból mindössze 12 a különböző! Az összes többi ennek a 12 hangnak a mélyebben vagy magasabban felhangzó változata."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15891   2016-08-24

Vitézi végek dicsérete : A nemesség szerepe a XVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében / Zubánics László ; szerkesztő Csordás László

Társadalomtörténet, Magyar történelem 1527-1790, Genealógia, családtörténet
nemesség, rendi társadalom, rendi szervezet, Északkelet-Magyarország, Kárpátalja, 16-18. sz.

"A Dózsa-féle parasztháború kezdetének 500. évfordulója mindenképpen méltó apropója a nemesség társadalmi szerepének átértékelésére. A Felső-Tisza-vidék nemességének túlnyomó többsége vagyoni állapotát és életmódját tekintve nem sokban különbözött a velük együtt élő parasztságtól, ezért sok esetben közösek voltak a céljaik."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15890   2016-08-24

Gondolat - szó - cselekedet... : Válogatás egy élet műveiből / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
kereszténység, közösség, hit, keresztény teológia, katolikus egyház

"A szenvedésről csak a résztvevő beszélhet. A szenvedőnek csak az az elviselhető, ha értelmét látja a szenvedésnek, ha hihet benne, hogy az őt szerető Isten üzenete számára ez a szenvedés, ha hihet benne, hogy a szenvedése építi az Isten Országát, azaz javára van a testvéreinek."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15889   2016-08-24

Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat / Táncsics Mihály

Közgazdasági elméletek, Pénzügy, bankügy
közteher, adóügy, adópolitika, hitel, reformkor, Széchenyi István (1791-1860), Magyarország, 1844

"Vagy képes és akarja a' magyar, társadalmi állapotát gyökeresen orvosolni, vagy nem. Ha képes és tud akarni, nincs szüksége e' tőkére, vagyis hitvány foltozásra: ha pedig nem képes, nemcsak ez, de ennél tizszerte nagyobb tőke sem emeli a' hazát; sőt minél nagyobb volna a' kölcsöntőke, annál mélyebben sülyedne..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15888   2016-08-24

Őshazakutatás és a magyar hieroglifikus írásemlékek / Varga Géza

Írás, Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Magyar történelem 1526 előtt, Nyelvtörténet
hieroglifa, rovásírás, írástörténet, magyar őstörténet, nyelvtörténet, magyar őshaza

"A hunok és a rómaiak megállapodását az a körülmény alapozhatta meg, hogy Savaria környékén és talán másutt is magyarul beszélő szabírhun lakosság élt már a római időkben is. E meglepő körülményt a római-hun-avar Dunántúlon és Szibériában egyaránt előforduló magyar hieroglifák segítenek elfogadni."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15887   2016-08-24

Tanyai szilánkok 3. / Faragó Ferenc

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Isten sem nem bizonyítható, sem nem cáfolható. Csak a valami bizonyítható és/vagy cáfolható. Isten minden, így ellenáll mindenféle bizonyításnak és/vagy cáfolásnak. Ha Isten valami lenne, már rég megcáfolták volna."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15886   2016-08-23

Intimate partner violence against older women : National report, Hungary / Tóth Olga, Róbert Katalin

Idősek, Deviancia, bűnözés, Élet és vagyon elleni bűntettek
idős, bántalmazás, idősbántalmazás, nők elleni erőszak, családon belüli erőszak, partnerbántalmazás, Magyarország

"So far only little is known about older women as victims of intimate partner violence in Europe. The issue often gets lost between the topics of intimate partner violence, domestic violence and elder abuse - both in research and in the provision of service."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15885   2016-08-23

Idős nők partner általi bántalmazása : Nemzeti Jelentés, Magyarország / Tóth Olga, Róbert Katalin

Idősek, Deviancia, bűnözés, Élet és vagyon elleni bűntettek
idős, bántalmazás, idősbántalmazás, nők elleni erőszak, családon belüli erőszak, partnerbántalmazás, Magyarország

"Határozott lépések történtek a rendőrségnél, ahol egy 2002-es Belügyminiszteri utasítás értelmében képzések indultak meg a rendőrségen belül a családon belüli erőszak felismerésére, az esetek hatékonyabb kezelésére, általában a rendőrök témával kapcsolatos érzékenyítésére."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15884   2016-08-23

Emlékkonferencia Beregszász alapításának 950., visszatérésének 75. évfordulója alkalmából / szerkesztő Zubánics László

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története
helytörténet, helyismeret, kárpátaljai magyar irodalom története, Beregszász, Kárpátalja, Felvidék

"Az új városi képviselőtestület 1939. augusztus 29-én tartotta első ülését, ahol hivatalosan is beiktatták a város új vezetőit, s elbúcsúztak Ortutay Jenőtől, a város addigi főbírójától és elöljárójától, aki a cseh megszállás idején 12 éven át állt a város élén. 1939. július 2-án bontott zászlót Beregszászon a felvidéki Magyar Egyesült Párt..."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15883   2016-08-23

Hazamegyek : A kárpátaljai Sáfáry László / Finta Éva

Magyar irodalom története, Irodalomelmélet
író, kárpátaljai magyar irodalom története, sajtótörténet, határon túli magyarság, Sáfáry László (1910-1943), Kárpátalja, Felvidék, 20. sz.

"Szüleinek írott leveleiben beszámolt arról, mégis milyen nehéz itt szellemi tevékenységet folytatni. Kéri, szokott lapjait, újságjait küldjék utána, mert Kárpátalja teljesen el van szigetelődve, semmi sem ér el ide. Csomagját, ruháit is meglehetős késéssel hozza utána a vasút."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15882   2016-08-23

Olvasási szokások / Gyenes Edina

Művelődésszociológia, Olvasáskutatás és -történet
olvasásszociológia, olvasáskutatás, olvasási szokás, művelődésszociológia, statisztikai adatközlés, Magyarország, ezredforduló

"A könyvekkel való kapcsolatnak és általában véve az olvasásnak, olvasottságnak a kultúra, műveltség szempontjából tehát sokak szemében központi szerepe van, ezeknek az értékeknek a fontosságát ugyanakkor a többség gondolkodásában megelőzik olyan más értékek, mint a pénz vagy a munka, hivatás."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15881   2016-08-23

A kultúra helyzete Magyarországon / Bárdosi Mónika, Lakatos Gyuláné, Varga Alajosné

Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés, Könyvtárhasználat, Könyvkiadás, Előadóművészet általában, Mozi, mozgóképkultúra, Média általában
művelődés, kultúra, kultúraszociológia, kultúragazdaságtan, kultúrakutatás, művelődésszociológia, statisztikai adatközlés, Magyarország, ezredforduló

"A könyvkiadás területén jelentős mértékben megváltoztak a kiadási arányok. A féleségek szélesedő választékát elősegítette a könyvkiadással foglalkozó gazdasági szervezetek körének jelentős bővülése. E szervezetek egyre inkább növelték a kiadott művek számát, ugyanakkor ezeket egyre alacsonyabb példányszámban adták ki."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15880   2016-08-23

Dugódíj - de hogyan? : Kordon nélkül is csökkenthető a közlekedési levegőszennyezés / Bendik Gábor, Szabó Zoltán, Vargha Márton

Levegőszennyezés, Közúti közlekedés, Környezetgazdaságtan
levegőszennyezés, városi közlekedés, személygépkocsi, forgalmi korlátozás, közlekedésügy, környezetvédelem, London, Budapest

"A közlekedéspolitikák keresleti oldali szabályozásának egyik legfontosabb eleme az úthasználat szabályozása. Mivel az útfelület véges erőforrásnak tekinthető, a szabad piaci szabályozás az állami infrastruktúra-fenntartási kötelezettséggel párosulva túlhasználathoz vezethet, amely torlódás formájában jelenik meg."

URL: http://mek.oszk.hu/15800/15879   2016-08-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic