Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13646 documents

Értékváltozások a 19. század második felében : Kísérlet a kor társadalmi értéktudatának rekonstruálására erkölcs és illemkódexek alapján / Fabó Kinga

Szociálpszichológia, Társas érintkezés, illemtan, Kulturális antropológia
illemtan, értékrend, attitűd, társasági élet, társadalmi érték, Magyarország, 19. sz.

"A múlt század második felében készült illemtankönyvek elemzése alapján tehát feltárhatjuk a korban követendőnek szánt értékek rendszerét ennek alapján pedig rekonstruálhatjuk az ideálisnak tartott életformamodell(eke)t - Az természetesen más kérdés, hogy ezekből mi és hogyan valósult meg."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14023   2015-04-17

Hadak a hóban : Novellák / Somlyó Zoltán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Valósággal hullottak az emberek, pedig még csak készülődtek a háborura. Veszedelmesen közeledett a naptár szerint való tavasz, a háboru ideje és még nem hogy tél nem volt, de még az ősz előtti tavasz, sőt a nyár virult teljes pompájában. Egy héttel az első tavaszi nap előtt, a sok halálbüntetéstől már felényire olvadt le a hadsereg létszáma."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14022   2015-04-17

Fojtott intenzitással, fojtottan / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Volt-e köztük női bárd?
Esetleg tribád?
És ma van-e? Hogyha nincs:
elvagyok én magam is."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14021   2015-04-17

Elég, ha én tudom / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Csak én tudom.
Még én kérjek bocsánatot
érte?
Megérte.
"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14020   2015-04-17

Egyházügyi hangulat-jelentések : 1951, 1953 / szerkesztő Szabó Csaba; illusztrátor Varga Gábor

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989
egyházügy, egyházpolitika, katolikus egyház, állam és egyház viszonya, állami terror, állambiztonság, belügy, titkosszolgálat, hírszerzés, szocializmus, Magyarország, 1950-es évek

"Szombaton az lett volna feladatom, hogy a városmajori kistemplom diáklitániáján megfigyeljem a volt ferences diáknevelő pap miséjét, mivel arra lehet számítani, hogy a mise keretében nemcsak a gyónás és áldozás megvilágítására, nemcsak magyarázatra, de reakciós szellemű nevelő hatásokra is alkalmat kerít."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14019   2015-04-17

A magyar helyesírás rendszeres tanításának módszere / Dezső Lipót

Nyelvtan, helyesírás, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás
magyar nyelvtan, helyesírás, írástanítás, írás- és olvasástanítás

"Nagy hiba, hogy a helyesírás alapját képező nyelvtani szabályokat sokan nem tanítják rendszeresen, tudatosan, a tanult szabályok alkalmazását pedig nem gyakoroltatják megfelelően. A nyelvtani szabályokat nem a helyesírás kedvéért, hanem grammatizálás végett tanítják."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14018   2015-04-16

Cilike menyasszony lesz / Tutsek Anna ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Milyen boldogság is ez, Istenem, milyen boldogság! Menyasszony lesz, annak a menyasszonya, akit gyermekkora óta, öntudatlanul is mindig szeretett, aki őt is mindig szerette; menyasszonya lesz és aztán férjhez megy, anélkül, hogy még eddigelé az életben bármi csalódás, bánat vagy szenvedés érte volna."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14017   2015-04-16

Kábulat ; Füstös jegyzetek / Asztalos Morell Ildikó

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"A pocsolyában sárba mállott,
fagyos fekete-sárga levelek.
Észrevétlen lépdelsz
egy távoli táj ködös éjjelén."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14016   2015-04-16

Böjti meditációk : Tanítványi út... / Bartha István, Németh Zoltán, Ócsai Zoltán ; szerkesztő Galambos Ádám

Keresztény vallások, Fotóművészet, fényképészet
meditáció, elmélkedés, nagyböjt, evangélikus egyház, művészfénykép, fotóművészet

"Te vagy az egyik fa a sok egyforma közül. Pedig mind más. Nincs két egyforma. Mindegyik egyedi. Együtt azonban szép, egységes képet adnak. Minden fekete-fehér. Mégis valami fontos most kezdődik. Mentés? Irtás? Egy közülük tehát más. Miért pont te lennél? És miért pont ne? Mit jelent elhívottnak lenni?"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14015   2015-04-16

A könyv története / Fitz József

Könyv- és írástörténet, Ipartörténet, Művelődéstörténet
könyvtörténet, nyomdászattörténet, írásbeliség, művelődéstörténet

"A könyvnek története kezdettől mindig két főalkotó eleme volt: a szöveget rögzítő írás és az írásra alkalmas anyag. A könyv e kettőnek a találkozása. Ez a találkozás a történelem folyamán mindig más és más volt: változott az anyag s változott az írás; az anyaggal együtt változott az alak meg az eljárás, mely az írást az anyagra vetítette."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14014   2015-04-16

Utasítás a M. Academiai Könyvtár tisztviselői számára / közreadó Toldy Ferenc

Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Könyvtártörténet
könyvtár, szabályzat, könyvtár szervezeti szabályzata, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1848, 19. sz.

"Valamelly helytelenség' előfordultával, akár elhordás- vagy csonkítás-, akár károsításból álljon az, a' tettes nem csak azonnali visszaadásra vagy kárpótlásra szorítandó, hanem, ha a' könyvtári személyzethez tartoznék ... a' kis gyülésnek feljelentendő, hogy kérdésre vonathassék, sőt a' körülményhez képest bünhödjék is."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14013   2015-04-15

Mesekönyv / Szomory Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Csakugyan Lázár volt, Wolf Lázár. Mozdulatlan és szomoruan állott előttük, nézte a barna asszonyt, az öreg embereket, várta, hogy beszéljenek. De nem beszéltek, inkább iszonyodtak, forgatták a szemeiket, a leányokra pislantottak. Emez zavartan, a meztelen karjait nyomkodta, az egészséges szemei elrémülve néztek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14012   2015-04-15

Bulányi György nagy füveskönyve / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
katolikus egyház, Bulányi György (1919-2010), piaristák, vallási közösség

"Mert az én álmom a jézusi álom: hirdetni a Szeretet Birodalmát, s körbejárva segíteni a bajbajutott embereken. Az én álmom a piarista álom: emberekkel, gyerekekkel foglalkozni. Csak az Ország szolgálatában álló közösség a jézusi életközösség."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14011   2015-04-15                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic