Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13160 documents

Liebling : Geschichte einer schwäbischen Gemeinde des Banats / Konrad Blum

Helytörténet, helyismeret, Kisebbségek, Más országok néprajza
helytörténet, svábok, nemzetiség, migráció, néprajz, Liebling, Bánát, 18-20. sz.

"Die zur Zeit Josephs II. in das Banat eingewanderten Protestanten wurden von den Katholiken gesondert angesiedelt. Die Kameraladministration in Temeschwar, die mit der Ansiedlung betraute Behörde, wies den Ansiedlern unserer Gemeinde die etwa 30 km südlich von Temeschwar gelegene Pußta Brist an."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13539   2014-11-28

Az imádkozás könyve

Iszlám
szertartás, iszlám, ima

"Ezek az előírt napi imák ajándékok Allahtól, amelyek abból állnak, hogy nappalaink és éjszakáink során megemlékezünk arról, amiben hiszünk. A különböző testhelyzetek, amelyekbe imánk során kerülünk, nem mások, mint odaadásunk jelei - lelkileg éppen úgy, mint testileg."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13538   2014-11-28

Az imádkozás = Kitābu tālīm ʾiṣṣalāẗi

Iszlám
szertartás, iszlám, vallásoktatás

"A muszlim és a hitetlen (káfir) embert az imádkozás különbözteti meg egymástól. Szégyen, ha valaki hitet tesz a szájával Isten egyedüliségéről, a Küldött iránti engedelmességről, s a Túlvilággal szembeni felelősségről, s ezek után nem teljesíti a legfontosabb és legnagyobb kötelességet, amelyet Ura rárótt."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13537   2014-11-28

A rózsa és jelképei / Géczi János

Művelődéstörténet, Képzőművészet általában, Világirodalom története
antik kultúra, római birodalom kora, rózsa, jelkép, reneszánsz, Görögország, ókor, középkor

"Nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy a legrégebbi európai rózsaképnek ... van-e önmagán túlmutató jelentése. A krétai kultúra kutatói megállapították, hogy a Knósszoszban talált oszlopábrázolás valamiféle életfát, a csúcsán elhelyezkedő labrüsz pedig a maszkulin szarv és a feminin holdsarló együttesét jelképezi."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13536   2014-11-28

A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesitője az 1883-84-ik tanévről / szerkesztő Imets Fülöp Jákó

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Természeti földrajz
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, egyházi iskola, katolikus egyház, földrajz, Csíksomlyó, Erdély

"Az úgynevezett hajcsövesség is általános hibája a légsulymérőknek, mely a szóban levő két fajta légsulymérőnél azáltal van elenyésztetve, hogy a mennyivel a hajcsövesség miatt a kéneső a csőben lenyomatást szenved, annyival a mérték kezdő-pontja alább helyeztetik."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13535   2014-11-28

Médiatudatosság az oktatásban : Konferenciakötet / szerkesztő Nagy-Király Vivien, Pálfi Erika

Média általában, Oktatáspolitika, oktatásügy
médiaismeret, médiaelmélet, információs társadalom, közoktatás, kulturális szükséglet, Magyarország

"Kiemelten fontos a tudatos médiafogyasztás iránti igény kialakítása. Az oktatás és nevelés igen jelentős szerepet játszik a napi médiahasználati szokások alakulásában. Szülők nélkül nem megy! A családi környezet, a rokonság, szomszédok, iskolai környezet, valamint a baráti társaság hatásait és felelősségét fel kell ismerni."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13534   2014-11-27

Recenziók : Gondolatébresztők a felsőoktatás nemzetközi irodalmából / szerkesztő Fehérvári Anikó, Tomasz Gábor

Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
felsőoktatás, felsőfokú oktatási intézmény, szemletanulmány, recenzió, ezredforduló, Magyarország, Európa

"Meglátásuk szerint a jövő egyetemének egyrészről fel kell fedeznie a kritikai gondolkodást, szellemi műhelyként kell funkcionálnia, teret biztosítva a vezető irányelvek kidolgozásához, másfelől nem helyes a tradicionális eszmék teljes elutasítása, csupán újra kell értelmezni azokat a jövő egyetemének kontextusában."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13533   2014-11-27

Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára / Balázs Éva, Einhorn Ágnes, Fischer Márta, Győri János ; szerkesztő Halász Gábor

Oktatáspolitika, oktatásügy
közoktatás, innováció, oktatáskutatás, oktatáspolitika, oktatásszervezés, fejlesztési stratégia, Magyarország

"Az oktatást támogató kutatások, fejlesztések és innovációk fejlett rendszerét létrehozó és működtető országok komoly komparatív előnyhöz jutnak azokkal szemben, amelyek elhanyagolják e területet, azáltal, hogy oktatási rendszereik eredményesebben és hatékonyabban működnek és gyorsabban fejlődnek."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13532   2014-11-27

Fragmenta veteris typographiae Magno-Varadiensis / Miller Jakab Ferdinánd

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyvkiadás, Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret
nyomda, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkatalógus, könyvtári gyűjtemény, Nagyvárad, Erdély, 16-17. sz.

"Nisi me omnis fallat opinio, nullo prorsus negotio me induci patior, vt credam Vrbibus, ac Oppidis, quae iam cum primis Hungariae saeculis bonarum Artium studia sinu suo complectebantur, etiam Magno-Varadinum, Ciuitatem olim opulentissimam, florentissimamque adnumerari."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13531   2014-11-27

Catechesis : azaz keresztyéni vallásra való tanítás, mely az Erdélyben lévő unitária ecclesiáknak és scholáknak szükségekre mostan kibocsátatott

Keresztény vallások
katekizmus, bibliamagyarázat, unitárius egyház, Erdély, 17. sz.

"Miképpen idvezülhet az Ember?
Úgy ha az (a) Atyát, amaz egyedül igaz Istent, és a' kit el-botsátott, a' Jésus Christust isméri.
(2) Ján. 17. vers. 3. Ez az örök élet, hogy meg ismérjenek tégedet amaz egyedül igaz Istent és az kit el bocsátot az Jesus Christust."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13530   2014-11-27

Láthatatlan történetek : Független filmes évtizedeim a super 8-tól a nemzetközi elismerésig / Bernáth Zsolt

Filmművészet, Film- és színháztörténet
amatőr film, horrorfilm, filmrendezés, Dunaújváros, 20-21.sz.

"...Megélhettem a nyolc játékfilm készítésével járó kalandot, az ötletek megszületésétől a premierig. A több ezer óra agyalást a történeteken, a szervezéseket, a forgatásokat, az utómunkát és az utóélet-gondozást. A teremtés folyamatát a pár sornyi vázlattól az egész estés mozifilmig."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13529   2014-11-26

Prohászka József életrajza : A nyomdászpályán működésének ötvenéves emlékére / Ács Mihály

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomdász, Prohászka József (1833-?), jubileum, nyomdászattörténet, 19. sz.

"A ?Talpra magyar? szedése csakhamar a sajtóba került, s mindenki iparkodott volna annak nyomásánál segédkezni. Így Prohászka József is egy Demant nevű nyomónak mint festék-föladó segédkezett egyideig a nyomtatásnál. Azonban e szaporátlan munka nem állt arányban a künn levő tömeg türelmetlenségével..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13528   2014-11-26

Az iszlám alapelvei : Világnézet és élet az iszlámban = Mabādī ʾl-islām / Abu-l-A Maududi ; fordító Fodor Noémi

Iszlám
iszlám, Mohamed (próféta) (570?-632), Korán

"A Magasztos Allah azonban bizonyos mértékű akarat- és cselekvésszabadságot adott az embernek, és ellátta őt a tudás, a gondolkodás, a jó és a rossz közötti különbségtétel képességével is. Az ember a tudásával, az eszével és a különbségtevő képességével próbatétel alatt áll, Ura mindig figyeli, hogy mire használja a szabadságát."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13527   2014-11-26                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic