Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15334 documents

Magnéta : Regény / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Én is azok közé a százezrek közé tartozom, a kik lefizették a három frankot azért, hogy Magnétát a légben repülni lássák a hold felé, dusgazdag hajával előre, fölfelé emelkedve s aztán megint fejjel lefelé alászállni a földre s a kik aztán még egyszer lefizették a három frankot ... egy momentfölvételü fényképeért."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15731   2016-06-30

A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése / Horváth József

Könyvtártörténet, Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet
magánkönyvtár, könyvtártörténet, könyvkultúra, Nádasdy család, Magyarország, Nádasdladány, 16-19. sz.

"A jelenlegi könyvtárnak megalapítója tehát gróf Nádasdy Lipót Flórián 1704-1785., a ki részint saját szerzeménye, részint nagybátyja gróf Nádasdy László pálos-szerzetes, később Csanádi püspök hagyatékából ... a könyveket gyűjteni kezdte, s így a jelenlegi gróf Nádasdy-család könyvtárának legelső alapját megvetette."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15730   2016-06-30

Az akt : Művészekről és művészetről az akt kapcsán / Malonyay Dezső

Festészet, grafika, Művészettörténet
akt, festészet, festőművész, művészettörténet, Magyarország, 19-20. sz.

"Hajdan az emberiség főmotívumai: az anyagi értelemben vett harc, s a harchoz szükséges matéria, az emberanyag szaporítása. E főmotívumok későbbi változásaihoz és módosulásaihoz idomul az emberi test s ennek kapcsán az emberi testet ábrázoló művészkedés is."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15729   2016-06-30

Nippon-ország naposkertje : Japán népmesék / Kúnos Ignác

Más országok népköltészete
népmese, Japán

"Tenger mellett egy kis házban, élt egy halász egymagában. Nippon napján sütkérezett, halászgatott, evezgetett. Délidő volt, delelt a nap, Napistenke tűzött aznap. Tenger mellett egy fenyőcske, halásznak hűs pihenőcske. Fenyő ága hajladozik, csodás illat illatozik, terjeng lehe, bűvölete, illó rózsák lehellete."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15728   2016-06-30

Apaság : Regény / André Theuriet ; fordító Szomory Emil

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"- Végre is - gondolta magában - mit lehet tudni? A származás misztériumaiba hatolva, remélhet-e bizonyosságot az ember? A házasságkötésnek mintegy végzete, hogy a gyermek igaz eredete fölött örök homály marad... Azoknál a hármas tüzhelyeknél, vajjon a szeretőnek vagy férjnek van-e igaz joga az apaságra?"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15727   2016-06-29

Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp pedagógusok számára : Fejezetek az OFI TÁMOP 3.1.1./2. projektjéből

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelési módszerek, Pedagógia általában
oktatásügy, iskolai nevelés, pedagógiai munka, oktatási rendszer, oktatáspolitika, Magyarország, 21. sz.

"A tanulás tágabb értelmezése, a szocializáció során sok mindent sajátunk el. Ismereteket szerzünk a világról. Megtanuljuk azokat a normákat, amelyek eligazítanak bennünket arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk és mit nem tehetünk egy adott környezetben, s a különféle tevékenységek révén fejlődnek a képességeink."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15726   2016-06-29

Árgírus : Tündérmese négy énekben / Jakab Ödön

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nosza Árgírus sem tanakodott soká:
A pihenő hattyút hírtelen megfogá;
Megriadott rá a fán a többi társa,
El is repűltek mind, egy szempillantásra."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15725   2016-06-29

Állítások a' magyar literatúrának elmélkedő részéből : Mellyeket ... a Kassai Királyi Academia palotájában ... Pongrácz János ... oktatásai szerint köz megfejtésre kitett ... Bártfay László ... / Pongrátz János

Nyelvtudomány általában, Tudománytörténet, Nevelés- és iskolatörténet
magyar nyelv, nyelvtan, nyelvtörténet, oktatás, neveléstörténet, tanterv, tananyag, 18-19. sz.

"18. A' szók szaporodnak származtatás, öszszetétel, és költsönözés által.
19. A' származtatásban a' gyökérszónak betűji, mennyire lehet, és értelme megtartassék.
20. Más végszótskák járúlnak az Ígékhez, mások pedig a' Nevekhez.
21. Az öszszetétel reguláji."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15724   2016-06-29

Szinyei Merse Pál / Malonyay Dezső

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, művészettörténet, Szinyei Merse Pál (1845-1920), Magyarország, 19-20. sz.

"1869 nyarán, a müncheni nemzetközi kiállításon láttam először franczia képeket. Courbet, Corot, Milet valóságos forradalmat csináltak köztünk, fiatalok közt. Leibel és jó magam, hangosan zúgolódtunk a müncheni iskola ellen, Pilotytól azonnal kiléptünk s lázítottuk a fiatalokat."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15723   2016-06-29

Washington élete / Jared Sparks ; átdolgozó Czuczor Gergely

Amerikai országok történelme, Más országok politikai élete, Politikatörténet
államfő, államférfi, függetlenségi háború, országtörténelem, Washington, George (1732-1799), Egyesült Államok, 18. sz.

"Baráti jól tudák, mennyire vonakodik ő a nyilvános élet zajaitól; azért már eleve igyekeztek okokkal és rábeszéléssel meggyőzni őt, s reá bírni e fényes, de nagy felelőséggel járó hivatal felvállalására. És valóban elérkezvén a választás napja, Washington György egyértelemmel az egyesült álladalmak első elnökévé neveztetett."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15721   2016-06-29

Ifjúsági könyvtárjegyzék a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára / Szemák István

Katalógusok, Egyéb listák, Beszerzés, dokumentumellátás, Középfokú oktatás, Könyvtárhasználat, Könyvtártörténet, Gyermekek, ifjúság
könyvtári katalógus, ajánló bibliográfia, iskolai könyvtár, középfokú oktatási intézmény, 1912

"Ifjusági irodalmunk még mindég aránytalanul nagy részben mesékből és erkölcsi elbeszélésekből áll. Távol áll tőlem kicsinyelni vagy éppen elitélni akarni az ilyen elbeszéléseket, ellenkezőleg szükségeseknek tartom azokat, mert hiszen lehetetlen erkölcs- és jellemképző, kedélynemesitő hatásukat el nem ismerni."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15720   2016-06-29

Ŝaŭmeto / Varga Domokos György ; fordító Vizi László; illusztrátor Perjés Bernadett

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, gyermekirodalom, 21. sz.

"Imagu! Ŝaŭmeto estas bela kvinjara knabineto, sed ŝi ne ĉiam estis kvin jara, ne ĉiam estis bela, kaj ne ĉiam ŝi nomiĝis Ŝaŭmeto. Nur ekde tiam oni ŝin nomas tiel, kiam foje ŝia patrino terure koleriĝis. Ĉu vi scias, kial ŝi koleriĝis? Ĉar Ŝaŭmeto - kiu ankoraŭ nomiĝis ne Ŝaŭmeto - malpuriĝis de la plandoj ĝis la verto."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15718   2016-06-28

Magaddal szemben : Ódor György versei / Ódor György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"szanaszét bámuló mondatok
nyílnak ki, csöppennek, ég a táj
ahogy lassan verssé olvadok
ezen a szép napos délután"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15717   2016-06-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic