Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14175 documents

Oktatási jó gyakorlatok Európában : Migránsok oktatásával kapcsolatos szempontok, példák és magyarországi középiskolákban való alkalmazásuk lehetőségei / Joachim László

Pedagógiai módszerek, Középfokú oktatás, Kisebbségek
integrált oktatás, középfokú oktatás, bevándorló, nyelvi kisebbségi csoport, Európai Unió, Magyarország

"A migránsokkal, migráns tanulókkal foglalkozó tanároknak, szakembereknek fontos megismerniük valamennyire diákjaik származási országának kultúráját - ez egyrészt alapvető a megfelelő tanár-diák viszony kialakításához, a diákok világának megértéséhez, másrészt pedig így elő tudják segíteni a diákok közötti interkulturális párbeszédet is."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14551   2015-10-09

Micae mediaevales : Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról / szerkesztő Kádár Zsófia, Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András

Magyar történelem 1526 előtt, Magyar történelem 1527-1790, Művelődéstörténet
magyar történelem, egyháztörténet, Magyarország, Itália, Bizánci Birodalom, 14-17. sz., középkor

"Bár a francia egyházi központokban íródott krónikák és a II. Fülöp uralkodását elbeszélő gesták természetesen tartalmaznak a szentföldi vállalkozással kapcsolatos híradásokat is, az 1189-1190. évek eseményeinek magyar vonatkozásairól bőségesebb tájékoztatást nyerhetünk az angol, valamint a német birodalmi területek forrásanyagából."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14550   2015-10-09

Rákóczinak dicső kora : Tanulmánykötet / szerkesztő Csatáry György

Magyar történelem 1527-1790
magyar történelem, Rákóczi-szabadságharc, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), 1703-1710, 18. sz.

"Vizsgálva Rákóczi koncepciójának genezisét, látnunk kell, hogy a vesztfáliai békére többször hivatkozott, mert az beépült Magyarország történetébe. Példának tekintették, hogy az Erdélyi Fejedelemséget, az akkor még a török protektorátus alatt élő országot, mint Franciaország és Svédország szövetségesét befoglalták a békébe."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14549   2015-10-09

Régi és uj nemesek : Eredeti regény / Ábrányi Kornél

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A legalaposabb reményeket kezdte táplálni az iránt, hogy ő mig egyrészről két millióval megveszi Adél grófnénak összes birtokait, melyek különben testvérek közt is megérnek két és fél milliót, az alatt másrészről ráadásul megkapja fia részére Clarisse comtesse szép kezét is, és ezáltal vérrokonságba lép az összes legmagasabb aristocratiával."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14548   2015-10-09

Ájtatos elmélkedések a középtanodai róm. kath. ifjuság nagyhéti lelki-gyakorlataira : Főleg Katona István latin eredetie után / Matusik János

Keresztény vallási szövegek, Vallás általában, Vallásfilozófia
elmélkedés, lelkigyakorlat, keresztény teológia, papképzés, katolikus egyház, 19. sz.

"Vedd itt komolyan fontolóra, oh bűnös ifju! vajjon te, kit az isteni jóság szüntelen új meg új kegyével tetéz, háladattal viseltetel-e iránta? Vagy talán eme jótéteinek sok és nagy volta épen parancsainak megvetésére bátorít föl? S ennélfogva talán jobb is lett volna részedre, ha kevesebbel tartoznál neki?"

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14547   2015-10-09

Két elbeszélés / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Zsuzsi egész éjjel nem aludt semmit. A szemét sem tudta lehúnyni. Korán reggel, még ura hazatérése előtt hirtelen dobogó szívvel ült fel az ágyban. Mi ez? Csengett a füle, vagy kísértetek játszanak vele? Ugy bizony, ez nem tévedés; erős hápogást hallani. Felpattant, magára kapkodta a holmiját, kiment."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14546   2015-10-08

NapSziget / Makovics János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül,
még ha hétköznapjaink magányosak is,
az Ébredések biztos pont mint a telihold,
beragyogva elszürkült napjaink."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14545   2015-10-08

A Cseresorozat lényegéről : 1982-1993 / Hornyik Sándor ; szerkesztő Sebeő Talán

Művészettörténet, Modern filozófiák
intermediális művészet, neoavantgárd, alternatív kultúra, underground mozgalom, filozófiai iskola, kulturális rendezvény, Magyarország, 1982-1993

"Első rendezvényeiken, illetve a Csere filo-fanzine egyidejű számaiban olyan jól ismert kulturális formációk képviselői jelentek meg, mint a Hejettes Szomlyazók, az Indigo csoport, a Bizottság és a Vágtázó Halottkémek. Az viszont ezzel együtt is tény, hogy a Csere nem került be a központi kánonba..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14544   2015-10-08

II. világháborús kecskeméti hősök emlékére

Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem 1919-1945, Egyéb összeállítások
helytörténet, második világháború, hősi halott, hadtörténet, névjegyzék, Kecskemét, 1939-1945, 20. sz.

"A hősök cselekedetei ebben az értelemben válnak jelképessé: egy közösség, egy helyi társadalom, egy település sorsát alakító értékrend; a közösség, helyi társadalom, település múltjának, jelenének, jövőjének jelképeivé. Ezért tekinthetjük hősöknek a II. Világháború idején elesett kecskeméti katonákat is."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14543   2015-10-08

Kalendárium 1998-99 : A Felnőttoktatási Műhely kiadványa a kollegák szolgálatára / szerkesztő Benedek József

Oktatáspolitika, oktatásügy
felnőttoktatás, ezredforduló, Magyarország, 1998-99

"Fehér Pista az alapítók közül az első. Mint házigazda a jó apa szeretetével bemutatta a felnőttoktatás egyik fellegvárát a Németh László Gimnázium és Szakközépiskolát. Lírai és lényeglátó bemutatója megadta az egész műhely hangulatát. Előadásából karakterisztikus kép alakult ki az iskoláról."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14542   2015-10-08

Hírös naptár évkönyv 2009 / szerkesztő Varga Géza; illusztrátor Csernus Lajos

Helytörténet, helyismeret, Egyéb összeállítások
helytörténet, híres ember, évfordulónaptár, Kecskemét, 2009

"Szu Csong, János vitéz, Edvin, Gül Baba és Gábor diák: szinte nincs is olyan nagy operett bonviván szerep, amit ne énekelt volna el Csizmadia László. A Katona József Színház művésze 2009-ben kettős jubileumot is ünnepelt: februárban töltötte be a hetvenötödiket, és 55 évvel ezelőtt kezdte pályafutását."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14541   2015-10-07

Kimondható.?! : Hogyan védhetem meg a szenvedélybetegségtől / szerkesztő, fordító Frankó András

Addiktológia, Nevelési módszerek, Gyermekek, ifjúság
szenvedélybetegség, függőség, kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, dohányzás, megelőzés, egészséges életmód, gyermeknevelés

"A megelőzés kifejezés helyett érdemesebb egészségfejlesztésről, egészségmegőrzésről beszélnünk. A fejlődés pozitív irányú megközelítés: valami jobbá, egészségesebbé válhat. A megelőzés pedig valamilyen rossznak az elkerülését célozza, valamilyen negatívból indul ki."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14540   2015-10-07

Czid : Szomorú játék / Pierre Corneille ; fordító Teleki Ádám

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 17. sz.

"Légy Vezérem, 's Népem vidd te-is ezekre.
Vigy fegyvert, vigy halált, 's pusztulást földekre.
Tsak a' Czid névtöl-is ök félelmet vésznek,
Eddig Urnak hívtak, majd Királynak tésznek."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14539   2015-10-07                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic