Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13593 documents

Diáktörténetek : Kalandok a fjordok földjén / Bernt Lie ; fordító, átdolgozó Tábori Kornél

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
norvég irodalom, 19-20. sz.

"Egész napon át ropogtak a puskák a sivár csöndben és csak este tértek vissza a hajóra, csónakjukon vagy a tengerben vonszolván maguk után a zsákmányt... Vidám élet folyt a hajón, kivált a legénységi szobában, amelynek kályhája kellemes meleget árasztott. Hilmár pedig mindenféle históriákat mesélt el."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13971   2015-03-31

XY és XX : Történetek a közelmúltból / Balla M. Anna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A Nő nézte a kemény férfias arcélet, a bozontos hajat, a barázdákat a szemek alatt, megpihent tekintete a széles vállaknál, tovasiklott az ágyék szimmetriájában a talpakig, majd ismét visszatévedt az arcra, elidőzött a konok hallgatásba burkolózó szájnál, mely időnként fel-felrándult."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13970   2015-03-31

Állandósult hőtani-rugalmasságtani kopási problémák numerikus vizsgálata / Páczelt István, Zenon Mróz

Szilárdtestfizika, Mechanika, Méréstechnika, Gépészet általában
kopásvizsgálat, rugalmasságtan, súrlódás, hővezetés, numerikus analízis, elhasználódási vizsgálat

"A kopás folyamatának időbeli lefutását a kopási törvény időbeli integrálásával megkaphatjuk. Egy másik lehetséges út, amire az előadás vállalkozik, megfelelő variációs elv segítségével közvetlenül megkapni az érintkezési nyomás függvényt, majd annak ismeretében a kopott alakot."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13969   2015-03-31

Elegyes gyüjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből / szerkesztő Arany László, Gyulai Pál

Magyar népköltészet, Folklorisztika
népi színjáték, népdal, ballada, népmese, népmonda, folklorisztika, Magyarország, Erdély

"Pásztorok, pásztorok örvendezve
Siessünk Jézushoz Betlehembe,
Mondjunk mi köszöntőt a kisdednek,
Ki hozott váltságot az embernek."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13968   2015-03-31

Dissertatio de regiae budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu, et reliquiis / Xystus Schier

Könyv- és írástörténet, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet
kódex, könyvtártörténet, Bibliotheca Corviniana, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), Buda, 15. sz.

"Mathias Corvinus, quemadmodum plerisque Hungariae Regibus bellica fortitudine et operum magnificentia antecelluit, ita litterarum culturam antecessoribus suis (si Ludovicum I. Quinque - Ecclesiensis studii et Sigismundum Budensis Academiae conditores, quorum tamen cogitata maturitatem non attigerunt, demas) non admodum curatam, regno suo praecipue intulit."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13967   2015-03-30

Kajjám és a Szörnyetegek Ura / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"A te hatalmad nagyobb mint az enyém, mint a miénk. Ha legyőzöd a szörnyeket, és megakadályozod hogy Zúnar újabbakat készítsen, a zozók nem támadnak ellened, s úgy vélem a többi törzs sem. Ha erre képtelen vagy, megtámadunk, bár nem szívesen, de kénytelenek leszünk engedelmeskedni Zúnarnak, aki magát csak úgy hívja: a Szörnyetegek Ura!"

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13966   2015-03-30

Kajjám és a diadém / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"A felséges Uala királynő a halála előtt úgy varázsolta el a diadémot, hogy az csak Sábának jelenjék meg, de neki is csak azután, hogy már betöltötte tizenkilencedik évét. Sába nyilván jól elrejtőzött Kajjám elől, s ide, ahol a varázsló könnyen megtalálhatná őt, nem akar visszatérni, csak ha már megszerezheti a diadémot..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13965   2015-03-30

A szinharmónia / Kner Imre

Könyvművészet, tipográfia, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
színtan, színnyomás, nyomdafestékek, nyomdatechnika, nyomdászattörténet

"Mint fentebb szó volt róla, ma a szineknek olyan fontos és gyakori szerepe van a nyomdászatban, hogy bizonyos ilyen törvények ismerete nélkül lehetetlen volna mindig uj és a mellett, ami a fő, mindig föltétlenül harmoniáló szinösszetételeket kieszelni."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13964   2015-03-30

Zsidósors Kárpátalján: a deportálástól az internálásig : Magyar Holokauszt emlékév 2014 Kárpátalján / szerkesztő Dupka György, Zubánics László

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Kisebbségek, Európai országok történelme
második világháború, deportálás, internálás, népirtás, holokauszt, zsidóság, nemzeti kisebbség, Kárpátalja, Ukrajna, Magyarország, Szovjetunió, Csehszlovákia, 1940-es évek

"Ezen a területen élt a történeti Magyarország legnagyobb zsidóközössége, akik a XIX. század végén a mai Galíciából, Bukovinából, illetve Nyugat-Ukrajnából vándoroltak ide, túlnyomó részük a zsidó ortodox vallási életvezetési szabályokat követte. Főleg a nagyobb városokban alkottak jelentős közösségeket..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13963   2015-03-30

Utasítás a népkönyvtárak szervezésére : A népkönyvtárak számára ajánlható művek jegyzékével

Könyvtártörténet, Egyéb listák, Közművelődés, népművelés
közkönyvtár, könyvtárügy, könyvjegyzék, ajánló bibliográfia, Magyarország

"A magyar népkönyvtárak intézménye a kulturpolitikai fejlődés jelen korszakában a legtöbb esetben már az elemi iskolákra épithet, nem szükséges mesterséges eszközökkel magát az olvasás vágyát kelteni fel, másrészt azonban előre le kell mondania arról, hogy kizárólag gyakorlati oktató irányú legyen..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13962   2015-03-27

El az erőszaktól! : A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja / szerkesztő Herman Judit; fordító Liptay Orsolya

Kriminológia, viktimológia, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus, Gyermekek
nők elleni erőszak, családon belüli erőszak, bűnmegelőzés, agresszív magatartás, áldozat, érdekképviselet, módszertan, menhely, Európai Unió

"A családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott szálláshely biztosítása önmagában nem elégséges. A belső megerősítés (empowerment) fogalma kulcstényező, amely mentén a menhelyek a bántalmazott nőkkel és gyerekekkel foglalkoznak: biztatják őket, hogy vegyék kézbe saját életük irányítását, ezzel elősegítve önbizalmuk erősödését."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13961   2015-03-27

A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae) = The rove beetle fauna of the Bakony and the Vértes mountains (Coleoptera: Staphylinidae) / Ádám László ; szerkesztő Kutasi Csaba

Állattan
holyva, bogár, mindenevő bogár, rovartan, állatföldrajz, fauna, Vértes (hegység), Bakony

"Napjainkban, a Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében, folytatódik a Bakony vidékén az élővilág feltérképezése. A lehetőségek körét a közelmúltban alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park is tovább bővíti, elsősorban a természetvédelmi célú tevékenységekkel kapcsolatos kutatások vonatkozásában."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13960   2015-03-27

Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera) / Ádám László, Hegyessy Gábor ; szerkesztő Fehér József

Állattan
holyva, bogár, mindenevő bogár, rovartan, állatföldrajz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország

"A holyvák hazánk szinte minden biotópjában megtalálhatók, éppen ezért kutatásuk, gyűjtésük módszerei ugyancsak sokfélék. Az általunk vizsgált területen többet is alkalmaztunk ezek közül. Az egyelések sokféle módját teljességében lehetetlen felsorolni, itt csak főbb típusaikat vázoljuk."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13958   2015-03-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic