Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13479 documents

A király és bolondja / Alexandre Dumas ; fordító Csillay Kálmán

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"...Valójában az a helyzet, hogy minél hűségesebb az a bolond a királya iránt, annál jobban kockáztatja a saját sorsát is, Aurilly úr, s bizony kénytelen vagyok megvallani, hogy a király és bolondja ebben a pillanatban - ime, mint láthatja is! - nagyon kritikus helyzetben van."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13857   2015-03-02

A' rézmetszészetnek műtana / Majer István

Festészet, grafika, Könyvművészet, tipográfia, Papíripar és nyomdászat
rézmetszet, metszetkép, rajzművészet, nyomdatechnika, 19. sz.

"Rézmetszőnek szoros értelemben csak a' vájóval dolgozó művészt nevezhetni; tágértelemben még is mind azok rézmetszőknek neveztetnek, kik réz- és aczél-táblán lenyomásra rajzokat készítnek bár vájó, vagy karcztű, pontverő, vakaró, kerektű, 's egyéb műszer segedelmével."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13856   2015-03-02

Magyar nyelvtudomány kérdések- és feleletekben nagyobb tanulók számára : Hangmértékkel / Táncsics Mihály

Nyelvoktatás, Alsófokú oktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, magyar nyelvtan

"A' horvátok büszkék Zrínyiekre, az oláhok Hunyadiakra, de bár a' világnak mellyik szegletében születtek volna is e' dicsők, ők magyarok voltak, mert csak nyelv tesz nemzetté. Milly csekély e' munkácska s belőle egy dicső nyelvet tanulhattok meg."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13855   2015-03-02

Az egyház építése / Abonyi Sándor

Keresztény vallások, Egyházak, egyházpolitika
kereszténység, gyülekezet, hívő, bibliamagyarázat, egyház

"Hogy gondolhatják az emberek, hogy Jézus Krisztus Egyházának működését heti néhány órában egy meghatározott helyre lehet korlátozni? Isten sokkal hatalmasabb ennél és sokkal sokszínűbb!!! Jézus Krisztus Egyházát a Szent Szellem működteti és nem emberi elgondolások."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13854   2015-03-02

Keresztülkasul az életemen / Babits Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Életem egy kis vidéki városban kezdődött, a mult század nyolcvanas éveinek elején; olyan ez, mintha regényben olvasnám. Olyan, mint egy távoli idill, amit úgy találtak ki, hogy valószínű legyen és mégis idegenebb a valóságtól, mint a Csöndes Óceán valamely félreeső szigete Londontól vagy Budapesttől."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13853   2015-03-02

Ungarischer Geschäftsstyl : Sammlung von Beispielen zur Abfassung von Geschäftsbriefen... / Anselm Mansuet Riedl

Nyelvoktatás, Társas érintkezés, illemtan
nyelvkönyv, etikett, levelezés, Magyarország, 19. sz.

"An den Kaiser von Oesterreich.
Uiberschrift: Felséges Császár és Apostoli Király, Legkegyelmesebb Uram és Királyom!
oder: Felséges Uram!
Im Contexte: Felséges Uram! oder: Felséged."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13852   2015-03-02

Magyar nyelvtudomány : Kisdedek számára / Táncsics Mihály

Nyelvoktatás, Alsófokú oktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, magyar nyelvtan, szófajtan

"A' névmutató ama kis beszédrész, melly a' főnév elébe tétetvén, azt mintegy megmutatja 's kijelenti: honnét nevezetét is veszi, 's e' következő: az, vagy ha a' név mássalhangzón kezdődik, z betűjét elhagyva a', p. o. az ember, az ész, a' szabadság, a' rabság."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13851   2015-03-02

The cardinal Mindszenty documents in American archives : A repertory of the six Budapest Mindszenty boxes = Mindszenty bíboros budapesti amerikai követségi tartózkodásának dokumentumai / szerkesztő Somorjai Ádám

Levéltári kutatás, Politikatörténet, Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika, Magyar történelem 1946-1989
egyházügy, levéltári repertórium, állami terror, Kádár-korszak, Mindszenty József (1892-1975), érsek, Magyarország, 1956-1971

"In this Repertory we wanted to give a list in chronological order of all documents of any importance, conserved in the six boxes as part of the Budapest Post (or Lot) Files, other documents were conserved in different other Budapest Mission Files, here reported only if published by the respective FRUS-volume, or by scholars..."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13850   2015-02-27

Az utolsó vonat Ungvárról / Rozványi Dávid

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az ablakból még látták a peront, ahogy lassan fogy a tömeg. Talán negyedórába telt, mire mindenki felszállt. István nézte az állomást és arra gondolt, hogy talán ez az utolsó kép, amit Kárpátaljáról, erről az ősi, erről az örökre elvesztett magyar földből meg tud őrizni."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13849   2015-02-27

A királynő farsangja / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Azonban a király meglehetősen távolságtartónak mutatkozott. Meghívást ugyan kaptak a mulatságokra, vadászatokra, hiszen farsang volt, de fogadni, egyetlen kivétellel, amikor megérkezett, nem akarta Borbálát. Ám a királynét ez nem zavarta különösebben. Kísérete rajongott érte, mi kell még egy nőnek az ő korában?"

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13848   2015-02-27

Budapesti Babylon : Pikáns mesék / Szomory Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Együtt ültenek a kerek asztal körül mindannyian, mint egy szent család: a gazdaasszony és a hársfa-utczai földszintes ház összes leányai. Forró nyár volt, az udvarban a kerek asztal, az udvarban a szent család. Csak épen két tagja hiányzott még. A nagy Margit, a szépséges, a kényeztetett, ... és az ifjak kedvencze, a kövér Dada."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13847   2015-02-27

A kulisszák titkai : Humoros regény / Jerome K. Jerome ; fordító Harsányi Zsolt

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19-20. sz.

"Emlékszem egy esetre, mikor a komikus megpróbált ráülni egy ilyen székre. ... Éppen valami roppant mulatságosat mondott és miután elmondta a viccet, leült, keresztbe tette a lábát és azzal a könnyed, hanyag gráciával, amely őt annyira jellemzi, hanyattvetette magát. A következő tiz perc folyamán csak a lábát lehetett látni."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13846   2015-02-27

Mélységekből, a Magasság mélységeibe / Drippey Béla ; illusztrátor Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Amikor Valaki mégiscsak elkap, esés közben,
És még mindig nem késő.
Amikor hirtelen, egyszerre, mindent megértek:
Mélyebb a mélység, és a Magasság is mélyebb."

URL: http://mek.oszk.hu/13800/13845   2015-02-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic