Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14660 documents

Kis magyar nyelvtörténet : Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére / Kiss Katalin, É., Gerstner Károly, Hegedűs Attila ; szerkesztő Gerstner Károly

Nyelvtörténet
magyar nyelv, nyelvtörténet

"Első összefüggő szövegemlékeink a 12. század végén keletkezett, 1195 körüli másolatból ismert Halotti beszéd és könyörgés és a 13. század közepén keletkezett, 1300 körül másolt Ómagyar Mária-siralom. Kevés olyan nyelv van - és különösen kevés nem indoeurópai nyelv -, melynek történetét 800 évre visszamenőleg dokumentálni tudjuk..."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15090   2016-02-12

Hamueső : Regény / Gulácsy Irén

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"És mi, üszkös vén fái a multnak, mi ittmaradtunk. ... A tegnap hiába elpocsékolt sok vére, könnye kisodorta a talajt a mi szikkadt gyökereink alól. Nincs se támogató kéz, se remény, se hit, se út, pedig a szürke végzet egyre veszedelmesebben nől, dagad és a hamueső hull, csak egyre hull!"

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15035   2016-02-12

Művészi sokszorosító eljárások / szerkesztő Hoffmann Edith

Festészet, grafika, Könyvművészet, tipográfia, Művészettörténet, Papíripar és nyomdászat, Katalógusok
sokszorosítás, sokszorosított grafika, művészettörténet, nyomdatechnika, kiállítási katalógus

"198-202. R1PPL-RÓNAI JÓZSEF (szül. 1861). Iparos család vasárnap. - Színes kőnyomat, a nyomtatás különböző állapotaiban. A levonatok világosan szemléltetik, hogy a kontűrrajzot és minden egyes színt külön-külön kőről nyomnak a papírra. A 201. lap a művész ajándéka."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15034   2016-02-12

Az Iparművészeti Múzeum brüsszeli kárpitja / Hoffmann Edith

Egyéb vizuális művészetek, Művészettörténet
falikárpit, textilművészet, művészettörténet, Brüsszel, 16. sz.

"A falkárpit-műhelyek, melyek Brüsszel városát világszerte híressé tették, legnagyobb virágzásukat a XV. és még inkább a XVI. században érték el. Ezen századokban - az arrasi műhelyek hanyatlása után, - ezek ragadták magukhoz a vezető szerepet és megtartották egészen XIV. Lajos koráig. Ekkor a Gobelin-gyár lépett a helyükbe."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15033   2016-02-12

Székely czimbalomhangok / Csiszér János

Klasszikus magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 19. sz.

"Czimbalom! zendüljön hurjaidon a dal!
S ne bánd, ha nem is lesz tied a diadal
Ama nagy szent lantos, a zsóltáros király -
Dávid: téged is hiv versenydalainál."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15032   2016-02-12

Méhegészségügy az ökológiai méhészetben / Bross Péter, Csuja László, Hegedűs Dénes, Rádi Tibor, Szabó György ; szerkesztő Csáki Tamás

Állattenyésztés, Biogazdálkodás, Állatorvostan
méhészet, biogazdálkodás, állatbetegség, méh

"A méhész elsődleges feladata, hogy az általa kezelt méhcsaládok egészségesek legyenek. Az egészségük megőrzése előbbre való minden termelési célnál, mert a beteg családok nem csak önmagukban jelentenek problémát, de állományszinten, sőt az 5 km-es röpkörzeten belül minden méhcsaládot, méhészt is érintenek!"

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15031   2016-02-12

Szakmai feladatok az ökológiai méhészetben / Bross Péter, Csuja László, Erdélyi Tibor, Rádi Tibor, Szabó György ; szerkesztő Csáki Tamás

Állattenyésztés, Biogazdálkodás, Élelmiszeripar, Környezetbarát technológiák
méhészet, biogazdálkodás, méztermelés

"A méhkaptár megbontása és kezelése során arra törekszünk, hogy a méheket minél kevésbé zavarjuk, valamint arra, hogy mozgatás során a kaptár elemei és a lépek minél kevésbé sérüljenek. Beindított füstölő nélkül (5. kép) ne kezdjünk a méhészkedéshez, akkor sem, ha olyan békés a méhcsalád, hogy órákig nincs szükség rá."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15030   2016-02-11

Történetek öreg emberekről / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A mint leszáll a nap, kiülünk a nagyapó kapuja elé. A falu, mely egész nap csöndes volt, mint a temetőkert, ilyenkor megelevenedik: a fiatalság vidám dalolással jön a mezőről, az öregebbje görnyedt háttal ballag, lassan megemelinti kalapját, köszöntvén illendőképpen: Adjon Isten jó estét."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15029   2016-02-11

Két történet a tatárjárás idejéből / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A tizenhetedik században, a mely időre esik a mi történetünk, már romladék a Rika mind a három vára. Kóbor tatárcsapatok húzódnak meg a sűrű rengetegben, innét csapnak ki a környező falukba s ha sikerült megrakodniok zsákmánnyal, ide húzódnak vissza: itt élhettek háborítatlanul."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15028   2016-02-11

Kismama könyve / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A kismama szeme szeretettel tapad a pufók arczra s csak nagy ritkán emeli föl szelid tekintetét. Olyan nyugodtan néz rám, mint a ki teljes tudatában van annak, hogy az Isten is örül az ő anyaságának s nincsen abban semmi szégyenleni való, hogy ő szoptatja szivéről szakadt édes gyermekét."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15027   2016-02-11

Égi iskolák, földi műhelyek : Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére / szerkesztő Baska Gabriella, Hegedűs Judit

Nevelés- és iskolatörténet, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógia általában
pedagógia, neveléstörténet, neveléstudomány

"A pedagógiai tudománytörténeti kutatások kimutatták, hogy a magyar neveléstudomány fejlődésére domináns hatást gyakorolt a német neveléstudomány. Megjelent ez a neveléstan könyvekben és a dualizmus korabeli pedagógiai folyóiratokban is. Példaként említhetjük Niemeyer (1796) neveléstani munkáját..."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14688   2016-02-11

Szülőföldem : Erdővidéki történetek / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"...Lenézett a faluba s hosszan megpihent a tekintete egy vörös cserépfedelü házon. Kanyarogva szállt a füst annak a háznak a kéményéből, a füst közt megvillant egy-egy szikra is s úgy tetszett neki, mintha hallaná is dalos hangját a leánynak, akihez hasonlatost, szépet nem talált a falujában, nem egész Erdővidéken."

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15026   2016-02-10

Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán / Gyalókay Jenő

Magyar történelem 1791-1867, Hadtörténet
1848/49-es forradalom és szabadságharc, hadjárat, hadművelet, Erdély, 1849

"Ha mindezt a kevéssé vagy egyáltalán nem ismert körülményt számba vesszük, máris megvan a válasz erre a kérdésre: miként kaphatott az alig megszületett erdélyi magyar sereg akkora erőre, hogy a december elején szenvedett kudarc ellenére is, diadalmasan küzdhette végig a téli és a tavaszi hadjáratot?"

URL: http://mek.oszk.hu/15000/15025   2016-02-10                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic